Всички кампании

Иван Радев / Фондация Нашите недоносени деца


Иван Радев е участник в иницианивата 1000km Balkan Charity Challenge, 2017

Набира средства за Фондация Нашите недоносени деца.

Дарете средства на организацията чрез профила на Иван Радев.

Новини и коментари

Основна снимка
1000balkan.com
Дарения
 80  лв.

Целева сума
 600  лв.
Край на кампанията
30.11.2017
Дарители
4

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация Нашите недоносени деца

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Веселина Кавръкова  20  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Теодора Иванова-Вълева  20  лв.
Vesela Bancheva  20  лв.

Инициатор

Основна снимка
1000balkan.com

QR Code на кампанията

Иван Радев / Фондация Нашите недоносени деца - Платформата
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта