Всички кампании

Иван Радев / Фондация Нашите недоносени деца


Иван Радев е участник в иницианивата 1000km Balkan Charity Challenge, 2017

Набира средства за Фондация Нашите недоносени деца.

Дарете средства на организацията чрез профила на Иван Радев.

Основна снимка
1000balkan.com
Дарения
 80  лв.

Целева сума
 600  лв.
Край на кампанията
30.11.2017
Дарители
4

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация Нашите недоносени деца

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Веселина Кавръкова  20  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Теодора Иванова-Вълева  20  лв.
Vesela Bancheva  20  лв.

QR Code на кампанията

Иван Радев / Фондация Нашите недоносени деца - Платформата
Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!