Всички кампании

Румен Игнатов / Фондация Дечица


Румен Игнатов е участник в иницианивата 1000km Balkan Charity Challenge, 2017

Набира средства за апела на Фондация Дечица.

Дарете средства на организацията чрез профила на Румен Игнатов.

 

Новини и коментари

Основна снимка
1000balkan.com
Дарения
 425  лв.

Целева сума
 100  лв.
Край на кампанията
30.11.2017
Дарители
8

Категория на кампанията : Бежанци / мигранти

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Multi Кulti Collective

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Александър Моллов  30  лв.
Зоя Върбанова  50  лв.
Георги Палазов  30  лв.
Хари Хараламбиев  30  лв.
Stanislav Petrov  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
1000balkan.com

QR Code на кампанията

Румен Игнатов / Фондация Дечица  - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта