Всички кампании

Панайот Чафкаров / Multi Кulti Collective


Панайот Чафкаров е участник в иницианивата 1000km Balkan Charity Challenge, 2017

Набира средства за апела на Multi Кulti Collective.

Дарете средства на организацията чрез профила на Панайот Чафкаров.

 

Новини и коментари

Основна снимка
1000balkan.com
Дарения
 60  лв.

Целева сума
 500  лв.
Край на кампанията
30.11.2017
Дарители
2

Категория на кампанията : Бежанци / мигранти

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Multi Кulti Collective

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Калоян Йорданов  40  лв.
Bistra Ivanova  20  лв.

Инициатор

Основна снимка
1000balkan.com

QR Code на кампанията

Панайот Чафкаров / Multi Кulti Collective - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта