Всички кампании

Панайот Чафкаров / Multi Кulti Collective


Панайот Чафкаров е участник в иницианивата 1000km Balkan Charity Challenge, 2017

Набира средства за апела на Multi Кulti Collective.

Дарете средства на организацията чрез профила на Панайот Чафкаров.

 

Основна снимка
1000balkan.com
Дарения
 60  лв.

Целева сума
 500  лв.
Край на кампанията
30.11.2017
Дарители
2

Категория на кампанията : Бежанци / мигранти

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Multi Кulti Collective

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Калоян Йорданов  40  лв.
Bistra Ivanova  20  лв.

QR Code на кампанията

Панайот Чафкаров / Multi Кulti Collective - Платформата
Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!