Всички кампании

Бистра Иванова / Multi Кulti Collective


Бистра Иванова е участник в иницианивата 1000km Balkan Charity Challenge, 2017

Набира средства за апела на Multi Кulti Collective.

Дарете средства на организацията чрез профила на Бистра Иванова.

 

Основна снимка
1000balkan.com
Дарения
 110  лв.

Целева сума
 1,000  лв.
Край на кампанията
30.11.2017
Дарители
4

Категория на кампанията : Бежанци / мигранти

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Multi Кulti Collective

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Maja Vranic  20  лв.
Željko Mitkovski  20  лв.
Rositsa Kitina  50  лв.
Petra Nova  20  лв.

QR Code на кампанията

Бистра Иванова / Multi Кulti Collective - Платформата
Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!