Всички кампании

Помогни на „Фондация Добро за всеки“ за плащане на основни разходи


Фондация "Добро за всеки" е създадена от Мариана Костова и приятели в началото на 2022 г. Инициативите започват няколко години преди официално да бъде регистрирана фондацията, част от които включват: дарение на хранителни продукти и стоки от първа необходимост, на нуждаещи се възрастни хора с минимална пенсия и без близки; подпомагане на затруднени майки с малки деца; подновяване на библиотеки с нови книги; дарение на книжки и играчки за детски градини и домове, образователни програми и др.

За Великденските празници, както за 2022 г. така и за 2023 г. раздадохме над 500 пакета с хранителни продукти на нуждаещи се възрастни хора. Месеци наред подпомагаме и 75 нуждаещи се пенсионери от района на Монтана - подобна инициатива имаме и в селата около Правец. Повече от година помагаме и на затруднени майки сами отглеждащи децата си с хранителни и санитарни продукти, заплащане на сметки и др. Периодично купуваме лекарства на нуждаещи се пенсионери, помагаме им и със заплащане на ток и парно. За 1 юни - Деня на Детето зарадвахме над 1000 деца с подарък. От месец октомври 2022 г. създадохме и образователен център в полза на ученици от семейства, които нямат възможността да си позволят да заплащат допълнителни занимания на децата си по български език, английски език и математика. Към момента при нас се обучават безплатно около 80 деца, в 6 помещения, в групи и индивидуално. За учениците изградихме и библиотека с помагала и литературни произведения. В сайта ни: https://dobrozavseki.bg/rezultati.html можете да видите постигнати резултати за различните от нас кампании.

Във връзка с разрастване на дейността ни се нуждаем от парични средства, за: плащане на наеми на помещения, представляващи офис/склад и кабинети за провеждане на занятия за ученици; разходи за гориво, за доставяне на хранителни продукти в различни райони на България; разходи за сайта на фондацията; разходи за консумативи и др.

Приблизителна необходима сума за месец - 1600 лв.
Кампанията ни за набиране на средства е за три месец - 4800 лв.

Целите на фондация „Добро за всеки“ са:
- да подкрепя материално и духовно хора в тежко финансово положение;
- да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и образователни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, в частност на деца и младежи, лишени от родителска грижа или настанени в приемни семейства, възрастни хора и хора с увреждания;
- да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение;
- да допринася за укрепването на нравствените ценности в обществото.

Новини и коментари

Основна снимка
Мариана Костова
Дарения
 4,500  лв.

Целева сума
 4,500  лв.
Край на кампанията
05.01.2024
Дарители
11

Категория на кампанията : Подобряване на средата

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Добро за всеки"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  494  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  400  лв.
Емил Станчев  100  лв.
Анонимен дарител  1,500  лв.

Инициатор

Основна снимка
Мариана Костова

QR Code на кампанията

Помогни на „Фондация Добро за всеки“ за плащане на основни разходи - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта