Всички кампании

Помогни на „Фондация Добро за всеки“ за плащане на основни разходи


Фондация "Добро за всеки" е създадена от Мариана Костова и приятели в началото на 2022 г. Инициативите започват няколко години преди официално да бъде регистрирана фондацията, част от които включват: дарение на хранителни продукти и стоки от първа необходимост, на нуждаещи се възрастни хора с минимална пенсия и без близки; подпомагане на затруднени майки с малки деца; подновяване на библиотеки с нови книги; дарение на книжки и играчки за детски градини и домове, образователни програми и др.

За Великденските празници 2022 г. раздадохме над 500 пакета с хранителни продукти на нуждаещи се пенсионери, вече четвърти месец подпомагаме 75 нуждаещи се пенсионери от района на Монтанско - подобна инициатива имаме и в района на Правец. За 1 юни - Денят на Детето зарадвахме над 1000 деца с подарък, от месец октомври 2022 г. създадохме и образователен център в полза на ученици от семейства, които нямат възможността да си позволят да заплащат допълнителни занимания на децата си по български език, английски език и математика. При нас до момента се обучават безплатно около 60 деца, имаме вече и библиотека с помагала и литературни произведения. В сайта ни https://dobrozavseki.bg/rezultati.html можете да видите постигнати резултати за различните кампании.

Във връзка с разрастване на дейността ни се нуждаем от парични средства, за: плащане на наем на помещение, представляващо офис/склад на фондацията; наем за помещение, в което се провеждат занимания по-изброените по горе учебни предмети; разходи за гориво, за доставяне на хранителни продукти в различни райони на България; разходи за сайта на фондацията; разходи за консумативи и др. Ето защо за нас възниква необходимостта от набиране на парични средства, с които да бъдат покрити част от разходите обслужващи основната дейност на фондацията.

Приблизителна необходима сума за месец - 1500 лв.
Кампанията ни за набиране на средства е за три месец - 4500 лв.

Целите на фондация „Добро за всеки“ са:
- да подкрепя материално и духовно хора в тежко финансово положение;
- да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и образователни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, в частност на деца и младежи, лишени от родителска грижа или настанени в приемни семейства, възрастни хора и хора с увреждания;
- да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение;
- да допринася за укрепването на нравствените ценности в обществото.

Новини и коментари

Основна снимка
Мариана Костова
Дарения
 628  лв.

Целева сума
 4,500  лв.
Край на кампанията
30.03.2023
Дарители
4

Категория на кампанията : Подобряване на средата

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Добро за всеки"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Цветан Кръстев  100  лв.
Анонимен дарител  400  лв.
M  20  лв.
Анонимен дарител  108  лв.

Инициатор

Основна снимка
Мариана Костова

QR Code на кампанията

Помогни на „Фондация Добро за всеки“ за плащане на основни разходи - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта