Всички кампании

CHAOS подкрепя Animal help Мездра/ CHAOS supports Animal help Mezdra


For English, please scrow below:

Ние сме млади хора, обединени от общата кауза за защита правата на животните, грижи за бездомни и нуждаещи се животни и утвърждаване на принципи за хуманно отношение към животните.

Неформално, се занимаваме с тези дейности от дълги години, като се грижим и приютяваме бездомни кучета в домовете си. Проблемът с безстопанствените кучета има много измерения, както за хората, така и за самите животни. За съжаление липсата на достатъчно финансови средства в общинските бюджети е пречка за решаване на проблема.

Единствената ни цел е да спасим бездомните, изоставени животни. В момента Animal Help Mezdra се грижи за над 160 кучета.

Виждайки нарастващия проблем по улиците на града, наша основна цел е да пробудим гражданското съзнание и да обединим усилията на граждани, бизнес и институции за адекватно решаване на проблема с бездомните животни.

Дългосрочната визия на „Animal Help Mezdra“ е изграждането на съвременен приют за бездомни кучета, който да отговаря на всички изисквания, в който животните да живеят на сигурно място, спокойни в очакване на новият си дом. 

Линк към филма „Втори шанс“, направен от Христо Шопов  

Представяне на календара ни за 2023 година  

Репортаж на БТВ за спасено куче, скрило се в много тясно пространство, подплашено от пиротехниката на Нова година. 

facebook.com/AnimalHelpMezdra 

Instagram.com/animal.help_mezdra

www.animalhelpmezdra.com 

We are young people, united by the common cause for protecting the rights of animals, taking care and helping homeless animals and animals in need and establishing the principles for animal welfare.

Years before the association was founded, we were engaged with providing care for animals and sheltering stray dogs in their homes. The problem with stray dogs has many aspects, both for people and for the animals themselves. Unfortunately, the lack of sufficient funds in the municipal budgets is an obstacle in solving this problem.

Our sole purpose of rescuing homeless and abandoned animals. Now, Animal Help Mezdra, takes care of more than 160 animals.

We see the growing problem on the streets of the city with stray animals. Therefore, our main goal is to build awareness in our fellow citizens of the problem and unite everybody’s efforts - businesses and institutions including, to adequately solve the problem with stray animals.

Новини и коментари

Основна снимка
CHAOS
Дарения
 2,540  лв.

Целева сума
 3,000  лв.
Край на кампанията
04.01.2023
Дарители
15

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Animal Help Mezdra

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Мария Кескинова  52  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  200  лв.
Анонимен дарител  20  лв.

Инициатор

Основна снимка
CHAOS

QR Code на кампанията

CHAOS подкрепя Animal help Мездра/ CHAOS supports Animal help Mezdra  - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта