Всички кампании

CHAOS подкрепя Фонд за децата на герои/CHAOS supports For the Children of the Heroes Fund


Фондът за децата на герои изплаща месечни стипендии на деца на починали от ковид медици и учители. Вече две години децата получават по 500 лв месечно. Във фонда има 27 деца на възраст от 4 до 18 години от цялата страна. Повече информация за инициативата можете да прочетете тук: https://www.zadobroto.com/fond 

For the Children of the Heroes Fund  pays BGN 500 per month to children of doctors and teachers who have died from covid. There are 27 children aged 4 to 18 from all over the country. More information about the initiative could be found here: https://www.zadobroto.com/fond

 

Новини и коментари

Основна снимка
CHAOS
Дарения
 2,640  лв.

Целева сума
 3,000  лв.
Край на кампанията
04.01.2023
Дарители
22

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация За Доброто

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  57  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Николина Ефтимова  100  лв.
Стоян Ефтимов  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
CHAOS

QR Code на кампанията

CHAOS подкрепя Фонд за децата на герои/CHAOS supports For the Children of the Heroes Fund   - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта