Всички кампании

Иван Христанов / Multi Кulti Collective


Иван Христанов е участник в иницианивата 1000km Balkan Charity Challenge, 2017

Набира средства за апела на Multi Кulti Collective.

Дарете средства на организацията чрез профила на Иван Христанов.

 

Новини и коментари

Основна снимка
1000balkan.com
Дарения
 30  лв.

Целева сума
 2,000  лв.
Край на кампанията
30.11.2017
Дарители
2

Категория на кампанията : Бежанци / мигранти

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Multi Кulti Collective

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Kostadin Ganchev  10  лв.
Bistra Ivanova  20  лв.

Инициатор

Основна снимка
1000balkan.com

QR Code на кампанията

Иван Христанов / Multi Кulti Collective - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта