Всички кампании

Иван Христанов / Multi Кulti Collective


Иван Христанов е участник в иницианивата 1000km Balkan Charity Challenge, 2017

Набира средства за апела на Multi Кulti Collective.

Дарете средства на организацията чрез профила на Иван Христанов.

 

Основна снимка
1000balkan.com
Дарения
 30  лв.

Целева сума
 2,000  лв.
Край на кампанията
30.11.2017
Дарители
2

Категория на кампанията : Бежанци / мигранти

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Multi Кulti Collective

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Kostadin Ganchev  10  лв.
Bistra Ivanova  20  лв.

QR Code на кампанията

Иван Христанов / Multi Кulti Collective - Платформата
Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!