Всички кампании

Радко Желев / Фондация Дечица


Радко Желев е участник в иницианивата 1000km Balkan Charity Challenge, 2017

Набира средства за апела на Фондация Дечица.

Дарете средства на организацията чрез профила на Радко Желев.

 

Новини и коментари

Основна снимка
1000balkan.com
Дарения
 3,311  лв.

Целева сума
 2,500  лв.
Край на кампанията
30.11.2017
Дарители
45

Категория на кампанията : Деца и младежи от институции

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация Дечица

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Янчо Димитров  100  лв.
Елена Граматова  100  лв.
Жельо Ангелинов  100  лв.
Невяна Браткус  100  лв.
Марагарита Симеонова  40  лв.

Инициатор

Основна снимка
1000balkan.com

QR Code на кампанията

Радко Желев / Фондация Дечица - Платформата
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта