Всички кампании

SiteGround подкрепя хижа ЕХО


Всепризнато е, че край „Ехо" са едни от най-чудните и омайващи с невероятна красота и изумително величие кътчета и гледки в Национален парк „Централен Балкан“.   

Но „Ехо” е една от малкото хижи в България, останала без връзка с електро-енергийната мрежа, без надеждно целогодишно водоснабдяване, без път за МПС.

 Направеното за създаване и поддържане на по-добри условия за прием в хижата през последните години не е малко. Със средства, заделени от хижарите, СТПД „Академик“ и от дарения от университетски преподаватели и туристи от цялата страна функционира малка фотоволтаична електрозахранваща система, реконструирана е заземителната инсталация, доставени са всички необходими съоръжения и е предстоящо съществено за подобряване на водоснабдяването .     

Но на прага на зимата хижата се нуждае от подмяна на тяговите акумулатори и от още фотоволтаични панели, за което общо са необходими 8000 лв. Солидарно, хижари и дружество „Академик“, поемат своя дял в начинанието с доброволен труд и осигурени вече 3000 лв.     

Недостигащите 5000 лв. се надяваме да съберем с дарителска кампания, създадена и проведена с помощта на Фондация BCause.

Новини и коментари

Основна снимка
SiteGround
Дарения
 0  лв.

Целева сума
 3,500  лв.
Край на кампанията
31.12.2022
Дарители
0

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: СТПД "Акдадемик Русе"
Не са получени дарения за тази кампания.
Станете първия дарител за тази кампания

Инициатор

Основна снимка
SiteGround

QR Code на кампанията

SiteGround подкрепя хижа ЕХО - Платформата
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта