Всички кампании

SiteGround подкрепя Наградата на херцога на Единбург


Знаете ли, че над 92% от младите хора никога не са нощували на палатка? А над 70% от тях не са изкачвали планински връх или не са имали целенасочена експедиция сред природата!

Приключенските пътувания са предизвикателство за младите хора, чрез което преодоляват страха си от неизвестното, а също и възможност да излязат сред природата с група за няколко дни и да открият интересни места в България и чужбина. Експедицията винаги има цел, например картографиране на забравени места, проучване на фолклора в даден район, изследване на човешкия отпечатък върху природата или покоряване на връх.

През 2022 година близо 290 млади хора в България предизвикаха себе си и направиха своето приключенско пътуване, изследвайки добре познати или непопулярни маршрути, посвещавайки времето си на природата и изследователския си дух.

Нака през 2023 направим заедно възможно качествени приключенски пътувания за 500 млади хора!

Програмата на Наградата на херцога на Единбург помага на младежи над 14 години да развият самодисциплина при определяне и постигане на цели, да формират гражданска чувствителност и лидерски качества и да усъвършенстват физическата си активност. Програмата работи в 4 направления, във всяко едно от които младежът трябва да постигне набелязани цели: умения, доброволчество, приключенско пътуване и физическа активност. Приблизително 6000 лева ще помогнат участието на 300 младежи годишно с компонентите физическа активност и приключенско пътуване, ще покрият разходите за доброволците-ментори и екипировка за младежи от бедни общности.

Новини и коментари

Основна снимка
SiteGround
Дарения
 2,070  лв.

Целева сума
 3,500  лв.
Край на кампанията
21.12.2022
Дарители
18

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Наградата на херцога на Единбург

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  67  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Георги Чочев  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
SiteGround

QR Code на кампанията

SiteGround подкрепя Наградата на херцога на Единбург  - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта