Всички кампании

Културно-образователна програма за деца българчета и чужденци


Мулти култи колектив вярва, че всички деца, без значение от своята възраст, пол, националност, религия, социално-икономически статус, трябва да имат достъп до инициативи и програми, които им помагат да развиват своите знания, умения, таланти, емпатия. Затова за трета поредна година Мулти култи набира средства за успешната си културно-образователна програма за деца българчета и чужденци, в рамките на която децата посещават незабравими интерактивни работилници по астрономия, жонглиране, роботика, готвене, забавна математика, куклен театър, компостиране и още! В една спокойна и стимулираща интелекта и любопитството среда те намират нови приятели от различни страни и се забавляват заедно, учейки се на взаимна толерантност и разбиране. Участие в програмата вземат деца между 6 и 18 г. и всичко събития са безплатни за тях. Всички набрани средства ще бъдат вложени в организирането на събития с помощта на много доброволци.

Основният проблем, върху който Мулти култи колектив работи успешно вече 7 г., е свързан с дискриминацията, нетолерантността, ксенофобията, езика на омразата, който се поражда от това, че често българи и чужденци, които живеят в България, нямат възможност да се срещат неформално и да общуват пряко. Това дава пространство на крайно негативни послания в медиите, подбуждащи към страх и неприемане към „различните". Този проблем особено ярко личи в последните 4 г. при т.нар. „бежанска криза". Децата често стават жертва на предразсъдъците на родителите си, а образователната ни система не се занимава достатъчно с тези въпроси с дълготрайни последствия.
Вторият проблем е свързан със социалното изключване, достъпа до образование и култура на децата чужденци и българчета със затруднено социално положение. Особено голям проблем се наблюдава при децата бежанци, които често нямат достъп до образование по различни бюрократични и семейни причини.
Нашето решение вече се доказа като успешно – от началото на 2016 г. организираме интерактивни културно-образователни събития за смесени групи непривилигеровани деца българчета и чужденци (вкл. бежанци). Децата придобиват нови знания и умения, обикват процеса на забавно учене, развиват емпатия към „различните", което спомага за развитието на едно по-чувствително и солидарно общество. Целта е преодоляване на социалните бариери, подпомагане двустранния процес на интеграция и изграждане на здрави мостове между децата, за да живеят заедно в една общност, свободна от предразсъдъци, дискриминация и ксенофобия. Децата обикновено са първите в семейството, които научават езика на приемащото общество и служат като медиатори на своите родители.

Тази кауза е част от шестото издание на 1000 km Balkan Charity Challenge 2017.

Повече информация за Мулти култи колектив ще намерите тук

Новини и коментари

Основна снимка
Бистра Иванова
Дарения
 996  лв.

Целева сума
 6,000  лв.
Край на кампанията
30.11.2017
Дарители
5

Категория на кампанията : Бежанци / мигранти

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Мулти Култи Колектив

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Александър Касабов  20  лв.
Ренета Петкова  100  лв.
stanislav georgiev  400  лв.
Панайот Савов  20  лв.
Анонимен дарител  456  лв.

Инициатор

Основна снимка
Бистра Иванова

QR Code на кампанията

Културно-образователна програма за деца българчета и чужденци - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта