Всички кампании

Деца в нужда стават приятели на животни в риск!


С дарението от 5500 от Bosch ECS Careers успяхме да съберем сумата, която е необходима за да осъществим проекта. Благодарим на всички дарители!

С кампанията Детето - най-добрият приятел на животнитеискаме да покажем на деца със специални нужди, че могат да се срещат и да се сприятеляват не само с други деца, но и със животни. Така, както кучето е най-добрият приятел на човека, човекът също може да бъде най-добрият приятел на животните. А да си приятел на някого означава да го подкрепяш и да се грижиш за него винаги, когато той има нужда, а ти имаш възможност да го направиш.

Във Фондация КОНКОРДИЯ България вярваме, че който спаси един живот, спасява целия свят! Децата, с които се срещаме в ежедневната си работа имат нужда от подкрепа и грижа за определен пeриод от време, който продължава толкова дълго, колкото е необходимо. При нас те получават храна и подслон, защитена среда и уважение, първа медицинска помощ, помощ в образованието, възможност да разгърнат талантите си и да се развиват.

В нашите социални центрове полагаме грижа за над 100 деца според специално създадена и обновявана заедно с тях Политика за защита на децата. В нейното изпълнение следваме принципа, че всяко дете има право да живее добре, да бъде лекувано, да разполага със здравословна храна, да живее в чиста среда, да не бъде нарянявано, и да бъде уважавано. То има и отговорности - да знае и да уважава тези права на всички други деца и възрастни хора.

Децата, които подкрепяме в КОНКОРДИЯ са с тежки съдби. Повечето от тях не разполагат с необходимите условия, грижа и подкрепа, на които имат право и които заслужават. При нас те живеят и се развиват в спокойна и защитена среда, взаимно се учим на уважение един към друг, да спазваме правила, да  следим за спазването на правата си, и да информираме, когато те са нарушени.

Целта на кампанията е да съберем 6000 лв., с които да направим възможно деца в риск да посетят три центъра в България, в които хора спасяват диви животни и полагат грижи за тях. Да покажем на децата, че и животните имат права, и че хората ги уважават. Местата, които искаме да посетим са ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица, Център «Драгоманско блато» и Спасителен център за диви животни, гр. Стара Загора.

Групата, която ще посещава всеки от центровете ще се състои от до 15 деца и 5 социални работници от КОНКОРДИЯ България, а събраната сума ще покрие разходите за: транспорт, храна, нощувки, посещение и допълнителни занимания.

Сумата от 133 лв. ще даде възможност на 1 дете в нужда да посети 1 от центровете за диви животни.

Ако съберем 6000 лв. до 45 деца общо ще могат да посетят трите центъра.

С вашето дарение заедно ще направим възможно деца в нужда: да се срещнат и запознаят отблизо с диви животни; да разберат защо е нужно да се грижим за тях; да научат как могат да го правят.

Помогнете на децата да намерят новите си най-добри приятели сред дивите животни!


«Казва се приятел пръв, но защо е той такъв?

Затова, че пръв полита в огъня да те спаси;

пръв и без да се запита прав ли си, или не си;

пръв за теб леда пролазва, пръв за теб пролива кръв –

ето затова се казва, че приятелят е «пръв»!»

Валери Петров, «Бяла приказка»

Новини и коментари

Основна снимка
Зорница Симеонова
Дарения
 1,555  лв.

Целева сума
 6,000  лв.
Край на кампанията
30.12.2022
Дарители
8

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация КОНКОРДИЯ България

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Hyperscience  830  лв.
Албена Атанасова  30  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  500  лв.
Анонимен дарител  25  лв.

Дар за дарители


Дарете 100 лв. и ще получите:
Ръчно изработена свещ от
висококачествен парафин, без
изкуствени аромати. Свещите се
изработват от младежи в затруднено
положение, които работят в нашето
Ателие КОНКОРДИЯ

Общо 10 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Зорница Симеонова

QR Code на кампанията

Деца в нужда стават приятели на животни в риск! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта