Всички кампании

Полу-маратон за бебета и деца в бежанските центрове


На 15 октомври 2017, неделя,  аз ще се впусна по улиците като участник в Софийския полу-маратон (21.1 км).

Моята кауза в този ден е да подпомогна най-малките и уязвимите - бебетата и децата от бежанските центрове в град София и тези от семейства на бежанци със статут, живеещи в столицата. За целта подпомагам сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ чрез тази кампания.

Като част от кампанията, аз ще даря допълнителен 1 лв. за всеки 1 лв. дарен от Вас до първите 250 лв.

Много майки и семейства на бежанци и търсещи закрила у нас нямат възможност да осигурят всекидневно нужните на децата си продукти и аксесоари за хигиена и хранене. Скоро след раждането на бебетата родителите се изправят пред непосилната задача да набавят за тях най-необходимото. Средствата ще помогнат за осигуряването на:

Продукти за бебешка и детска хигиена: мокри кърпи, крем против подсичане, бебешки сапун и шампоан, корита, гърнета;
Продукти за хранене на бебета и малки деца: бебешки шишета, биберони, залъгалки, адаптирани млека, каши.
Помощта е нужна за 120 деца на възраст от 0 до 4 години, като 88 от тях са в бежанските центрове в София.

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ е неправителствена организация, създадена през март 2003 година от група признати бежанки, успешно интегрирали се в България. Вече 14 години организацията подпомага интеграцията и адаптацията на новопризнатите бежанци и търсещите закрила в българското общество. Подкрепяйки тази кампания, Вие ще застанете зад
социално значима кауза, а дарението Ви ще има реално и видимо въздействие и ще помогне в грижите за бебета и деца от бежански семейства.

------

On Sunday, I'll run the sreets as part of the Sofia half-marathon (21.1 km).

My personal goal for this day will be to support the youngest and most vulnerable - the babies and kids in the refugee camps in Sofia and those in families which have been granted asylum that live in the Bulgarian capital. To this end, I'm fundraising for the campaign ran by the great people from the "Council of Refugee Women in Bulgaria".

As part of the campaign, I will match 1 for 1 all donations up to 250 lv (115 GBP, 150 USD or 128 EUR).

Many mothers and families of refugees and asylum seekers in Bulgaria do not have the ability to procure daily the food and hygiene products and accessories that their kids need. Soon after birth, parents face the impossible task of buying the most necessary things for them. The funds will contribute towards:

- Baby and children hygiene products: wet wipers, creams, baby soap and shampoo, trays, and pots. 

- Baby and small children food products: baby bottles, feeding bottles, soothers, adapted milk and mash.

This will help 120 kids between 0 and 4 years, 88 of which are currently in refugee camps in Sofia.

The Council of Refugee Women in Bulgaria is a non-government organization, created in May 2003 by a group of refugee women who have succesfully integrated in Bulgaria. For the past 14 years, the organization has supported the integration and adaptation of newly recognized refugees and asylum seekers in Bulgarian society. By supporting this campaign, you will stand behind a socially important cause, while your donation will have a real and tangible effect and will help in caring for babies and children of refugee families.

 

Новини и коментари

Основна снимка
Ивайло
Дарения
 250  лв.

Целева сума
 250  лв.
Край на кампанията
25.10.2017
Дарители
8

Категория на кампанията : Бежанци / мигранти

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Съвет на жените бежанки в България

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Anna Antonova  30  лв.
Евгения Калинова  25  лв.
Мариета Колева-Шюрман  20  лв.
Десислава Прошкова  30  лв.
Elisar Bashir  20  лв.

Инициатор

Основна снимка
Ивайло

QR Code на кампанията

Полу-маратон за бебета и деца в бежанските центрове - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта