Всички кампании

Да подкрепим родителите на деца с увреждания!


Отглеждането на дете с увреждане в развитието, нарушава целия обичаен ритъм на семейния живот. След изживения първоначален стрес, объркване, безпомощност и страх, след преминаване периода на взаимни обвинения и търсене на вина, през целия живот родителите на деца с увреждания ги съпътства хронична тъга и мъка.

Нашата идея е да подкрепим родителите на деца с увреждания в изграждане на правилна връзка с децата им, като организираме съвместни арт-занимания и и използваме като нов елемент пясъчна терапия. В процеса на съвместните занимания ще се наблюдават естествените им реакции. Рисувайки, родителите ще се освобождават от преживяванията си по спонтанен начин и това ще подпомогне процеса да разбират и използват правилния подход да партнират с децата си в живота.

Защо избираме арт-терапия и пясъчна терапия:
Арт терапията помага при хора, подложени на стрес, които искат да научат повече за личността си, да поиграят в различни ситуации в безопасна среда, без притеснения. Също помага да отключат своя потенциал, да бъдат креативни, творчески и смели. Докато работим с материала, той става средство за изказ на заключени дълбочини в нас.

Пясъчната терапия (наричана още терапия с пясъчна игра) често се използва при хора, които са преживели травматично събитие. Прилага се при деца и възрастни. Психолозите могат да използват пясъчните табли, за да открият и въздвйстват на психични заболявания. Изследванията показват, че терапията с пясъчни табли може да помогне на страдащия да изрази по-ефективно емоциите си и същевременно да намали психологическия дистрес.


По програма се предвижда да се провеждат съвместни занимания всяка събота на 10 деца и техните родители в 3 групи. Ще  закупим пясъчно табло, цветен пясък и артматериали на стойност 4000 лв.

Новини и коментари

Основна снимка
Сузан Йешели
Дарения
 108  лв.

Целева сума
 4,000  лв.
Край на кампанията
28.12.2022
Дарители
1

Категория на кампанията : Деца и възрастни с увреждания

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение "Заедно можем повече"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  108  лв.

Инициатор

Основна снимка
Сузан Йешели

QR Code на кампанията

Да подкрепим родителите на деца с увреждания! - Платформата
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта