Всички кампании

Tick42 в помощ на бездомни животни от улицата/ Help For Street Animals


Помагаме всяка година на десетки БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ В БЕДА  – болни, ранени, блъснати, изоставени на улицата, бебета! Храним, кастрираме и търсим домове.

❧ За целта са необходими доста средства, като най-много отиват за медицински грижи, лечение в клиника и медикаменти. Текущо има и неплатени задължения в клиника за бездомните животни, които вече сме лекували и поели тази година. За да продължим да помагаме на следващи бездомни животни, е важно да покрием натрупаните задължения, както и да осигурим мед. грижа и храна за котки и кучета за идващите студени месеци. Част от тях са на специална диета заради хронични заболявания и имат нужда от специална ветеринарна храна.

  С ВАША ПОМОЩ МОЖЕМ ПОВЕЧЕ! ПОМОГНИ И СПАСИ ЖИВОТИ на мили, благодарни косматковци, които си нямат никого! 

❧ Хиляди бездомни животни на улицата оцеляват ден за ден и имат нужда от помощ! Важно е броят им на улицата да намалява и да има повече осиновявания и помагащи добри хора!

  • Можеш да помогнеш като дариш тук за каузата за бездомни животни - котки и кучета
  • Можеш да приютиш временно или за постоянно бездомно животно у дома (за повече информация, пиши ни:contacts@dare2careanimals.com)  

https://dare2careanimals.com/https://www.facebook.com/Dare2CareAnimals/

*** ENGLISH ***

❧ We help dozens of HOMELESS ANIMALS IN NEED every year - sick, injured, run over, abandoned on the streets, babies! We feed, castrate and look for homes.

❧ А lot of funds are needed for this to happen, with the largest amount going to medical care, treatment in a veterinary clinic and medication. There are also unpaid bills at the clinic for the stray animals that we have already rescued and treated this year. In order to continue helping street animals, it is important to cover the expenses as well as to provide care, medication and food for the cats and dogs in the coming cold months. Some of the animals are on a special diet due to chronic diseases and need special veterinary food.

HELP US TO SAVE MORE ANIMAL LIVES! 

❧ Thousands of homeless animals - cats and dogs on the street survive day by day and need help! It is important to have fewer suffering animals on the streets and for that, we need more helping good people and adoptions.

❧ You can help by donating here to this campaign for street animals - cats and dogs, or you can temporarily or permanently shelter a homeless animal in your home (for more information, write to us: contacts@dare2careanimals.com; website: https://dare2careanimals.com/)

Новини и коментари

Основна снимка
Tick42 за Dare 2 Care Animals
Дарения
 694  лв.

Целева сума
 7,500  лв.
Край на кампанията
16.09.2022
Дарители
6

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Dare 2 Care Animals, Сдружение Деар

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  124  лв.
Aleksandar Tanev  20  лв.
Martin Latinov  100  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  300  лв.

Инициатор

Основна снимка
Tick42 за Dare 2 Care Animals

QR Code на кампанията

Tick42 в помощ на бездомни животни от улицата/ Help For Street Animals - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта