Всички кампании

Прати учители да добият световен новаторски опит и да го приложат тук


Ние сме сдружение в обществена полза „Общност за демократично образование“.

През 2013 г. се събрахме ентусиазирани родители и учители и след много срещи, обсъждания и проучвания, през 2014 г. създадохме мечтаното от нас училище. В Център за демократично учене децата идват с радост, желание и любопитство, защото знаят, че на това място са приети и ценени такива каквито са, с тях се отнасят с уважение, мнението им е винаги зачетено, могат да учат всичко, което ги интересува, независимо дали е част от учебната програма, и не са принудени да правят неща, които нямат смисъл за тях и техния живот. Професионалните знания на учителите имат значение, но определящи за подбора им са човешките им качества, които знаем, че предават на децата. За тях ЦДУ е място, където могат да бъдат себе си, да споделят знанията и уменията си по начина, който е най-удачен за тях самите и за конкретните деца, свободни са да творят и да създават напълно нови форми за учене и взаимодействие.

Днес имаме нужда от вашата подкрепа, за да продължаваме да практикуваме този нов за страната ни модел все по-качествено!

Демократичните училища звучат новаторски, но истината е, че съществуват от вече 100 години и по цял свят споделят подобни характеристики: 

  • гарантирана е свобода, съчетана с отговорност – макар да могат да избират измежду всички определени от държавата предмети, децата нямат задължение да ги посещават и са подкрепени в изборите си от индивидуален ментор;
  • децата запазват вроденото си любопитство и оригинално мислене, учат, че информацията е за ползване, а не за наизустяване и че трябва да се положат усилия, за да се разпознае достоверната информация;
  • учи се навсякъде – от книги, от природната среда, от разговори с другите, от гледане, от правене на експерименти, от пеене, танцуване...;
  • децата се учат да познават себе си и другите – да се отнасят с уважение и да очакват уважително отношение, да си поставят сами цели и да изследват начините за постигането им, да търсят обратна връзка, за да се развиват, а не да се категоризират от оценки;
  • учителите не са заети с попълване на документи, а с грижа и подкрепа за развитие на учениците и помежду им;
  • децата проявяват агресия значително по-рядко, а социалната и емоционална интелигентност е силно развита сред всички членове на общността;
  • има усещане за общност, в която хората са ценени, работят заедно за общите си цели и се подкрепят.

Решенията се вземат заедно – учители, работещи в училището, ученици. Защото засягат всички. 

Учим се да се изслушваме, да разбираме чуждата гледна точка, да аргументираме своята. Не чакаме децата да пораснат, за да живеят, защото знаем, че техният живот е пълноценен във всеки момент.

Проучвания сред завършилите демократични училища показват, че болшинството от тях са хора, които имат много добри взаимоотношения с околните и вярват, че животът им зависи от тях самите, а не от някакви външни обстоятелства. Според нас развитието на такива човешки качества е залог за общество, в което диктатура, масова манипулация и война трудно могат да съществуват.

Искаме този модел да е достъпен за възможно най-много деца в България.

За целта е нужно първо да се развиваме като черпим опит от учители, директори, ученици и училища от цял свят с традиции в демократичното образование, каквито се срещат на европейските конференции. След това да прилагаме и споделяме този и натрупания лично от нас опит. Тази година конференцията е още по-важна, защото се провежда в първото демократично училище в света, Самърхил, и отбелязва неговата 100-годишнина. Искаме да изпратим на конференцията четирима учители, които ще развият още повече знанията си и като се върнат, освен да ги приложат в своята работа в училището, ще ги споделят и в онлайн семинар с всички желаещи родители, учители, директори.

На този етап развитието на новаторски образователни модели не е разпознато като приоритет и не се финансира от българската държава. Ние сме гражданска инициатива, която се финансира единствено от родители, които виждат ефекта на демократичното образование върху децата си. Затова финансовият товар за семействата на този етап голям и се затрудняваме сами да осигурим регулярно участие на учителите ни на подобни уникални новаторски форуми. 

С вашата подкрепа обаче бихме могли да го направим.

За да покрием разходите по посещението на конференцията на EUDEC са ни необходими 6 000 лв., които включват такса участие, пътни, храна и настаняване на четирима от старшите учители.

Обръщаме се за подкрепа към всеки заинтересован от по-всеобхватно въвеждане и прилагане на нови практики в българското образование, практики, които от една страна подкрепят и насърчават развитието на учителите, а от друга - осигуряват достойна и човеколюбива среда за израстването на учениците. 

Дарете сега и станете част от промяна в образованието, която тепърва ще дава своите плодове! 

Не пропускайте да ни оставите Ваши координати - телефон, имейл! Ще се радваме да ви благодарим лично за подкрепата!

 Повече информация за:

- Център за демократично учене - http://democraticschool.bg/

- Общност за демократично образование - http://odo.bg/

- Европейска общност за демократично образование - https://eudec.org/

 

Новини и коментари

Основна снимка
Нели Керемидчиева
Дарения
 2,594  лв.

Целева сума
 6,000  лв.
Край на кампанията
17.07.2022
Дарители
53

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение "Общност за демократично образование"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Елвира Баракян  20  лв.
Благовеста николова  60  лв.
Анонимен дарител  1  лв.
Ценка Кучева  20  лв.
Анонимен дарител  50  лв.

Дар за дарители


Дарете 10 лв. и ще получите:
онлайн детска книжка “Добре дошъл при
себе си”, за момче или за момиче,
автор: Маги Благоева

Общо 600 дара са осигурени.
 

Дарете 30 лв. и ще получите:
картина, нарисувана от дете в ЦДУ в
заниманията по творчество, размер 10/15
см, с рамка

Общо 10 дара са осигурени.
 

Дарете 40 лв. и ще получите:
книга на хартия с автор Маги Благоева:
“Митко, който се усмихваше на
звездите”

Общо 20 дара са осигурени.
 

Дарете 50 лв. и ще получите:
памучна торба с надпис “Свободен
ученик/Център за демократично учене“

Общо 20 дара са осигурени.
 

Дарете 60 лв. и ще получите:
стоп-моушън анимацията “Хан Тервел”,
направена от децата в ЦДУ по време на
заниманията по кино-проекти, на запис,
обща продължителност 15 мин

Общо 200 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Нели Керемидчиева

QR Code на кампанията

Прати учители да добият световен новаторски опит и да го приложат тук - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта