Всички кампании

Менторска програма Настоящ възпитаник - Бивш възпитаник


Вижте резултатите от нашата първа дарителска кампания На 50 сега, за 50 напред ето тук! 

Подкрепете ни отново в стартиране на пилотната менторска програма „МЛАДШИ ВЪЗПИТАНИК – СТАРШИ ВЪЗПИТАНИК”!

Програмата е базирана на модела на Голям брат, голяма сестра, който има повече от 100 годишна история в САЩ, дългогодишен опит в още 17 страни по света, а в България се осъществява от 1999г. От 2006г. тази менторска програма се реализира на територията на страната от Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България”, https://site.bbbsbg.org/, която е официален партньор на Фондация Езиковата Сливен.

Този модел ще създаде дългосрочна доверителна връзка между двама възпитаника на Езиковата, в която настоящият възпитаник (наричан „младши възпитаник”) е включен, за да постигне определени лични, образователни и/или социални цели в рамките на учебния процес, а другият (наричан “старши възпитаник”) e алумни доброволец, който подпомага този процес, бидейки позитивен модел за подражание и алумни приятел.

Менторската програма ще разработи пилотен модел за свързване на старши възпитаници, практикуващи различни професии в сферата на образованието, здравеопазването, туризма, спорта, благоустройството, околната среда, медиите, предприемачеството, както и служители в местни, национални и европейски институции с младши възпитаници със сходни интереси и ще включва:

- Социална подкрепа и индивидуално менторство за ученици от 10 клас в посока избор на профили за 11-ти и 12-ти клас;
- Индивидуално менторство и професионална ориентация за ученици от 12 клас в посока подбор на Университети, стажове и бъдещи професии.

Етапи на програмата за учебната 2023/24 година ще включват:
- Изготвяне на критерии за подбор на младшите (общо 10 ученика от 10ти и 12ти клас);
- Изготвяне на критерии за подбор на старшите (алумни доброволци измежду випуск’76-випуск’22);
- Интервюиране и подбор на младшите;
- Ориентация и обучение за старшите (група от 10-15 човека);
- „Напасване” на 10 двойки (5 с младши възпитаници от 10-ти клас и 5 такива от 12-ти клас);
- Изготвяне на индивидуални планове за целите на всяка една двойка;
- Индивидуални срещи на двойките по договорен график (на живо и/или онлайн);
- Общи социални активности (по желание);
- Ежемесечна супервизия на взаимоотношенията в двойките и оценка на прогреса;
- Финална оценка и затваряне на двойките.

Набраните средства ще бъдат използвани за координатор на програмата в Сливен, 2 ориентационни срещи (всяка по 2 часа), 1 обучение за ментори (с продължителност 1 ден), консултант/супервайзор на двойките (със заетост до 8 часа на месец), мини-бюджети за отделните двойки за общи активности и кариерен външен консултант за обучение в България и чужбина (30 часа за учебната година).

 

Новини и коментари

Основна снимка
Дарина Кадънкова
Дарения
 71  лв.

Целева сума
 4,000  лв.
Край на кампанията
30.12.2024
Дарители
3

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация Езиковата Сливен

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Георги Николов  6  лв.
Анонимен дарител  60  лв.
Анонимен дарител  5  лв.

Инициатор

Основна снимка
Дарина Кадънкова

QR Code на кампанията

Менторска програма Настоящ възпитаник - Бивш възпитаник - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта