Всички кампании

Подкрепи Фондация Добро за всеки за закупуване на оборудване


Фондация "Добро за всеки" е създадена от Мариана Костова и приятели в началото на 2022 г. Инициативите започват няколко години преди официално да бъде регистрирана Фондацията - дарение на хранителни продукти и стоки от първа необходимост, на нуждаещи се възрастни хора и деца, и самотни и затруднени родители. За Великденските празници тази година, Фондация "Добро за всеки" раздаде над 500 пакета с хранителни продукти на нуждаещи се.

Във връзка с разрастване на дейността, Фондация "Добро за всеки" се нуждае от парични средства за закупуване на хладилници и оборудване на допълнително помещение, което е необходимо за организацията и улеснение на работотата на доброволците, свързана с различни проекти, с хуманитарна насоченост.

Хладилниците са необходими за съхранение на хранителни продукти с по-кратък срок на годност, във връзка с кампаниите за подпомагане на нуждаещи се възрастни хора и самотни и затруднени родители. Необходими са и стелажи за съхранение на пакетирани хранителни продукти.

Целите на Фондация "Добро за всеки" са:
- Да подпомага материално и духовно хора с тежко материално положение.
- Да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и образователни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, в частност на деца и младежи, лишени от родителска грижа или настанени в приемни семейства, възрастни хора и хора с увреждания.
- Да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение.
- Да подкрепя и съдейства за укрепване на нравствените ценности в обществото.

Новини и коментари

Основна снимка
Мариана Костова
Дарения
 536  лв.

Целева сума
 2,000  лв.
Край на кампанията
29.09.2022
Дарители
4

Категория на кампанията : Подобряване на средата

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Добро за всеки"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Елица Иванова  200  лв.
Анонимен дарител  216  лв.

Инициатор

Основна снимка
Мариана Костова

QR Code на кампанията

Подкрепи Фондация Добро за всеки за закупуване на оборудване - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта