Всички кампании

Помогни ни да издадем Дебютен Албум! / Help us record a Debut Album!


This campaign was created to raise funds for the release of Sofia Streets' debut album.

"Sofia Streets" is a dynamic musical duo, composed of the gentle and captivating sounds of cello and guitar. It was founded by musicians Viktor Samsonov and Magdalena Petrovich. As their name suggests - their stage was originally on the capital's streets, but over the years they have worked together on various small and large stages.

Maggie has specialized in London and The Hague, she has played on many world famous stages with various Bulgarian and foreign musicians and formations.

Victor, in turn, in addition to guitar, plays the violin and percussion professionally. He himself reached the live concerts in "XFactor" and the semifinals of "Bulgaria Has Got Talent".

The two met a few years ago when he returned from modeling internationally and she from Britain. He sees the talent in Maggie, and she likes the sound of his guitar, and so later formed an attractive duo.

Their style is characterized by a pop and rap fusion sound. They perform beautiful and unconventional covers of favorite songs, as well as their own original music.

The two artists want to expand their collaboration and look for different opportunities to release the album, including original songs as well as popular songs with new and intriguing arrangements.

Therefore, through Platformata.bg you can simply donate even a minimal amount in support of the cause and development of young Bulgarian artists in these difficult and unpredictable times.

Each of the donors will receive a personal copy of the debut album.

Every lev is valuable for them and we truly thank you for every gesture of donation!

Why, because music will really save the world!

You can see more about "Sofia Streets" and their future participations here:

https://www.facebook.com/SofStreets/

Помогни ни да издадем дебютен албум!

Тази кампания е създадена с цел набирането на средства за издаването на дебютния албум на "Sofia Streets".

"Sofia Streets" е динамично музикално дуо, съставено от нежните и завладяващи сърцето и душата звуци на виолончело и китара. Основан е от музикантите Виктор Самсонов и Магдалена Петрович. Както самото им име подсказва - тяхната сцена първоначално е столичната улица, но през годините им съвместна работа са свирили на различни малки и големи сцени. В момента често можете да се насладите на техни събития из най-актуалните столични заведения.

Маги е специализирала в Лондон и Хага, свирила е на много световноизвестни сцени с различни български и чуждестранни музиканти и формации.

Виктор на свой ред освен на китара, свири професионално на цигулка и перкусии. Самият той стига до големите концерти в „XFactor“ и на полуфинал в „България търси талант“.
Двамата се запознават преди няколко години, когато той се връща от ЮАР, а тя от Великобритания. Той вижда таланта в Маги, а тя харесва звученето му с китара и така по-късно сформират атрактивния дует.

Стилът им се отличава с поп и рап фюжън звучене. Изпълняват красиво и нетрадиционно кавъри на любими парчета, както и собствена авторска музика.

Двамата изпълнители искат да разширят съвместната си работа и търсят различни възможности за издаване на дебютния си албум, включващ основно авторски парчета, но и популярни песни с нов и интригуващ аранжимент.

Затова чрез Platformata.bg можете просто да дарите дори и минимална сума, в подкрепа на каузата и развитието на младите български изпълнители в тези сложни и непредсказуеми времена.

Всеки един от дарителите ще получи свое лично копие от дебютния албумна дуета.

Всеки лев е ценен за тях и за всеки жест на дарителство сърдечно благодарим!

Защото музиката наистина ще спаси света!

Повече за "Sofia Streets" и техните бъдещи участия можете да видите тук:

https://www.facebook.com/SofStreets/

Новини и коментари

Основна снимка
Магдалена Петрович
Дарения
 2,800  лв.

Целева сума
 5,000  лв.
Край на кампанията
30.06.2022
Дарители
19

Категория на кампанията : Култура / изкуство

Правен статут: Физическо лице

Даренията ще получи: Магдалена Петрович и Виктор Самсонов

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Николета Николова  50  лв.
Мария  50  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Валентин Кулагин  5  лв.
Емил Вутов  20  лв.

Инициатор

Основна снимка
Магдалена Петрович

QR Code на кампанията

Помогни ни да издадем Дебютен Албум! / Help us record a Debut Album!  - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта