Всички кампании

Фонд ЗаДецатаНаГерои медици и учители, загинали в битката с Covid-19


Фондът за децата на герои влезе в своята втора година. Благодарение на всички Вас, до 31.12.2021г. изплатихме 254 стипендии на 25 деца на обща стойност 127 000 лева! Ковид отне от тези деца техните майки и бащи, медици и учители. Родители, чийто живот угасна в услуга на обществото и не може да бъде върнат.
Започваме 2022 година с още 3 деца и така броят им става 28. 12 са деца на медици и 16 на педагози. Това означава, че трябва да изплащаме по 14 000 лв за стипендии всеки месец. Пари, които не могат да запълнят празнината, но могат да бъдат помощ и да изразят до някаква степен нашата благодарност като общество!
Целта на кампанията е да съберем 170 000 лева, за да бъде подсигурена поне една година за месечни стипендии.Идеалната цел на кампанията е те да получават помощта до навършване на 18-тата си година. Критериите за отпускане на стипендия са публикувани на сайта на фондация За Доброто www.zadobroto.com, на фейсбук страницата и във фейсбук групата на Проект #Задоброто, както и в медиите.
Фондът е управляван от Обществен съвет. Той приема документите, отпуска стипендиите и се отчита пред дарителите.
Започнахме тази кампания заедно с Фондация BCause, учителя Петър Велков и с подкрепата на организациите „Гората.бг“, „Капачки за бъдеще“, „На първа линия“, на доброволци и дарители. Техни представители са част от Обществения съвет.
Проект #ЗаДоброто
Можете да подкрепите кампанията и с дарителски SMS с текст DMS GEROI на номер 17 777 за трите мобилни оператора.

Новини и коментари

Основна снимка
Свилена Георгиева
Дарения
 17,343  лв.

Целева сума
 170,000  лв.
Край на кампанията
12.01.2023
Дарители
17

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация За Доброто

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  30  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Камен Николов  50  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Стела Коен-Дафова  700  лв.

Инициатор

Основна снимка
Свилена Георгиева

QR Code на кампанията

Фонд ЗаДецатаНаГерои медици и учители, загинали в битката с Covid-19 - Платформата
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта