Всички кампании

Посей добро, за да пожънеш добро!


Чрез този проект бихме искали да осигурим на шестте децата, за които се грижим в резидентната ни услуга възможността да бъдат подходящо обути и облечени, за да се чувстват комфортно сред връстниците си и общността. Децата ни имат дрехи и обувки, но понеже са в тинейджърска възраст имат нужда от честа подмяна поради тяхното бързо физическо израстване. Дрехите и обувките, които нашите деца заделят след като им умалеят се даряват на други деца и семейства в нужда. 

Фондация "Агапедия България" работи с деца и младежи без родителска грижа между 7 и 19 годишна възраст от 2001 година, като през всичките тези години сме полагали 24-часова грижа за всички тях, както и подкрепа за техните семейства, където това е възможно. 

Наша визия е децата лишени от родителска грижа в България да станат независима, продуктивна, етична част от обществото. Мисията ни е да помагаме на деца и младежи лишени от родителска грижа и проблемни семейства да израстват като самостоятелни, отговорни и зрели личности, с развити социални умения и трудови навици. Децата лишени от родителска грижа са ценни като всеки един друг. Ние достигаме до тях, за да им дадем възможности от които са лишени - да учат и да бъдат приети, да бъдат това което могат да бъдат полагайки и развивайки личния си талант. 

Разчитайки на Вашата социална ангажираност, си позволяваме да се обърнем към Вас и да Ви представим нашата нужда която, ако намерите за подходяща и релевантна със социалната Ви мисия, ще бъдем благодарни да ни подкрепите.

 

Новини и коментари

Основна снимка
Яна Кръстева
Дарения
 860  лв.

Целева сума
 3,500  лв.
Край на кампанията
14.02.2022
Дарители
11

Категория на кампанията : Деца и младежи от институции

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Агапедия България"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Красимир Лалев  100  лв.
Анонимен дарител  25  лв.
Анонимен дарител  40  лв.
Анонимен дарител  25  лв.
Анонимен дарител  20  лв.

Инициатор

Основна снимка
Яна Кръстева

QR Code на кампанията

Посей добро, за да пожънеш добро! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта