Всички кампании

Тази Коледа нека бъде за бъдещото на децата с аутизъм!


Да дадеш означава да инвестираш себе си в живота на някой друг!

В България на 6 декември отбелязваме Деня на дарителя. И точно днес, когато дните са изпълнени с надежда и вълнение от настъпващата Коледа, ние продължаваме да вярваме на чудеса.

Защото не празникът, а очакването е магия.

Нека успеем заедно да съберем нужните средства за подпомагане развитието и обучението на децата с аутизъм в размер на 3 000 лв. Нека подаръците да бъдат тези, които един ден ще носят повече смисъл и благодарност. Нека подарим спокойствие и среда, в която тези деца и родители бъдат като всички нас.

Днес е време за велики дела и топли сърца!

В най-празничния месец на годината се обръщаме към вас с будна съвест и молба заедно да помогнем в работата на деца със специални потребности и техните семейства.

Събраните средства ще бъдат използвани за безплатни терапии,  изготвяне на обучителни материали и пособия по обучителната методика ЕКМ , както и допълнително оборудване на ерго-терапевтичната ни зала, с цел предоставяне по-ефективна терапия на децата в Центъра.

 “Фондация Образователно Равенство Аутизъм – България” е фондация за образователна подготовка на деца с разстройства от аутистичния спектър. Нивата за подготовка и интегриране на децата с аутизъм в училище са на базово ниво, а ние ги обучаваме спрямо техните индивидуални потребности.

Нашата мисия е тези деца да се интегрират по-лесно в средата, в която живеем.

Нека върнем магията! и от тази Коледа се погрижим за бъдещето на децата с аутизъм!

Нека оставим отпечатък в тяхната история напред!

Фондация “Образователно Равенство Аутизъм – България” вече трета година активно насърчава и подкрепя деца с аутизъм и техните семейства, като прилага адаптирана обучителнo–терапевтична програма за приобщаване в масовия клас. Фондацията е лицензирана като Център за Социална рехабилитация и Интеграция (ЦСРИ) към Агенцията за закрила на детето (ДАЗД).

Фондацията е с придобити лицензи за предоставяне на социалните услуги "Обучение за придобивания на умения" и "Терапия и рехабилитация" за деца с трайни увреждания от аутистичния спектър, техните семейства и близи.

Целият труд, който полагаме неуморно и развиваме дейността на Фондацията през изминалите години получи високо признание в системата за управление на качеството и  съответства на стандарт ISO 9001:2015. Фондацията получи тази година сертификат за качество на услугите, които предоставя.

https://orautism.eu/

https://www.facebook.com/ORautism

Новини и коментари

Основна снимка
Илонка Александрова
Дарения
 588  лв.

Целева сума
 3,000  лв.
Край на кампанията
29.01.2022
Дарители
6

Категория на кампанията : Деца и възрастни с увреждания

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Образователно Равенство Аутизъм - България''

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  300  лв.
Анонимен дарител  108  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  10  лв.
Анонимен дарител  100  лв.

Дар за дарители


Дарете 3000 лв. и ще получите:

Общо 0 дара са осигурени.
Количеството е изчерпано.
 

Инициатор

Основна снимка
Илонка Александрова

QR Code на кампанията

Тази Коледа нека бъде за бъдещото на децата с аутизъм! - Платформата
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта