Всички кампании

Кауфланд подкрепя: фондация П.У.Л.С.


Приоритет на Фондация “П.У.Л.С.” е изграждане и установяване на ефективна програма от грижи в региона на Югозападна България за възрастни, юноши и деца, и техните семейства, които са преживели насилие. Фондацията работи в 2 основни насоки по отношение на насилието – превенция и рехабилитация.

Първата се занимава със съществуващите нагласи по отношение на случаите на домашно насилие/сексуално насилие/трафик/злоупотреба с деца, и възприема образователен подход, лобиране и планиране на инициативи и дейности в общността.

Втората насока се занимава с идентифицираните случаи на насилие и възприема индивидуален или семеен подход при работата. Фондацията акцентира върху необходимостта от предоставяне на кризисна помощ и интервенция в случаите на актуално насилие, преди предоставянето на друг вид психологическа, семейна, правна подкрепа или лечение на травмата. За целта създава кризисен център за дългосрочно настаняване на клиенти, които имат желание да продължат психологическата работа по посока на тяхното овластяване и промяна на жизнената им ситуация.

Новини и коментари

Основна снимка
Кауфланд
Дарения
 205  лв.

Целева сума
 1,500  лв.
Край на кампанията
30.04.2022
Дарители
5

Категория на кампанията : Човешки права

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: фондация П.У.Л.С.

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Татяна Първанова  30  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  5  лв.

Инициатор

Основна снимка
Кауфланд

QR Code на кампанията

Кауфланд подкрепя: фондация П.У.Л.С. - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта