Всички кампании

Кауфланд подкрепя: WWF


WWF е международна природозащитна организация, която работи и в България от 2006 г.

Предизвикателствата пред нас са наистина сериозни: опазване и възстановяване на гори; опазване на емблематични животински видове в България – мечките в планините и есетровите риби в Дунав; опазване на реките и речните екосистеми; подкрепа за традиционните селски стопани и природоопазващия туризъм ;насърчаване на възобновяемата енергия и помощ за въгледобивните региони в прехода към алтернативен поминък; непрекъсната борба с незаконните икономически дейности в защитените природни местности; образователни и иновационни програми за младежи.

Помогнете ни да изградим бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата!

Новини и коментари

Основна снимка
Кауфланд
Дарения
 20  лв.

Целева сума
 1,500  лв.
Край на кампанията
29.04.2022
Дарители
1

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: WWF, Световен фонд за дивата природа България

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  20  лв.

Инициатор

Основна снимка
Кауфланд

QR Code на кампанията

Кауфланд подкрепя: WWF  - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта