Всички кампании

SiteGround подкрепя: СНЦ "Зелени Балкани"


Спасителен център за диви животни на Федерация „Зелени Балкани“ е единствената в България специализирана болница за лечение, рехабилитация и връщане в природата на пострадали диви животни. Центърът е създаден в периода 1990–1994 г. от активисти на “Зелени Балкани”. По-късно е обявен и официално за спасителен център съгласно Закона за биологичното разнообразие. Основните дейности на Центъра са:

  • лечение и възстановяване на бедстващи животни от редки видове и връщането им в природата;
  • размножаване на редки хищни птици с трайни увреждания, които не могат да бъдат върнати в природата;
  • развитие на програми за реинтродукция и подпомагане на популациите на следните видове: брадат лешояд, царски орел, черен лешояд, ловен сокол и белошипа ветрушка;
  • осигуряване на материална база за приютяване на конфискувани редки животни от дивата фауна, обект на незаконна търговия;
  • образователни дейности и екологични младежки програми

Спасителният център разполага с оборудвана амбулатория, помещения за реанимация, рехабилитация, карантинно и различни по размер клетки за отглеждане и разлитане с обща площ 6 800 кв.м. 

За какво са ни нужни средства? Основна задача на Центъра е лечението на бедстващи диви животни. За него средно месечно са нужни 2 000 лева. Това са разходи за лекарства, консумативи за клиниката - бинтове, марли, игли, спринцовки, специализирана храна за дивите пациенти на Центъра, ръкавици за персонала, оборудване, гориво за транспортирането на болните животни. Повече за нас: greenbalkans-wrbc.org 

Новини и коментари

Основна снимка
SiteGround
Дарения
 2,100  лв.

Целева сума
 1,500  лв.
Край на кампанията
31.12.2021
Дарители
19

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: СНЦ "Зелени Балкани"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  75  лв.
Анонимен дарител  30  лв.

Инициатор

Основна снимка
SiteGround

QR Code на кампанията

SiteGround подкрепя: СНЦ
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта