Всички кампании

SiteGround подкрепя: Дом за сираци "Свети Николай"


Дом за сираци "Свети Николай" е създаден от свещенника отец Иван, за да предоставя подслон, топла храна и облекло на нуждаещи се деца и техните родители. Домът се намира в двора на църквата “Света Троица” в с. Нови хан. Част от семействата са настанени във фамилни къщи в с. Якимово, област Монтана. Понастоящем в с. Нови хан и с. Якимово живеят 310 души, от които 170 деца. Домът изцяло се издържа от помощи и дарения.

Стремежът на отец Иван е да осигури на настанените семейства не просто временен подслон, а истински дом, както и да ги обучи сами да се грижат за препитанието си като обработват дворовете и наличната земеделска земя. Повече можете да прочетете на: www.svetinikolai.org 

Новини и коментари

Основна снимка
SiteGround
Дарения
 2,210  лв.

Целева сума
 1,500  лв.
Край на кампанията
31.12.2021
Дарители
23

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Дом за сираци "Свети Николай", Нови хан

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
SiteGround

QR Code на кампанията

SiteGround подкрепя: Дом за сираци
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта