Всички кампании

CHAOS подкрепя: Линия в помощ на зависимите и техните семейства


Горещата телефонна линия предоставя на цялото общество обширна и достоверна информация и консултация относно видовете психоактивни вещества, ефектите и рисковете от употребата на наркотици и алкохол, проблемната игра на хазарт, зависимостите и методите за тяхното лечение, местата за помощ в страната, както и насоки за родители, близки на засегнати и учители.

Ковид кризата се отрази много негативно на хората със зависимости, а също така постави в риск и мнозина други, които до този момент не са имали такъв проблем. В същото време достъпът до услугите за употребяващи и зависими стана още по-затруднен и дори понякога невъзможен. По тази причина съществуването на Линията като първото и най-достъпно място за помощ придобива критично значение.

Услугите на Линията са безплатни и анонимни на национално ниво през следните канали:

● телефонна линия за помощ: 0888 99 18 66;

● онлайн чат консултации (от понеделник до петък, от 10.00 до 17.00;

● консултации по електронна поща;

● информационен портал: https://www.drugsinfo-bg.org/

Средно на месец за Линията са необходими около 2500 лв., което включва ангажирането на трима консултанти с доказан опит в работата с употребяващи и зависими, наем, режийни, техническа поддръжка на компютри и телефонна централа, консумативи.

Повече за Линията можете да научите тук: https://www.drugsinfo-bg.org/.

Hotline supporting addicted people and their families

The hotline provides extensive and reliable information and consultations on the types of psychoactive substances, the effects and risks of drug and alcohol use, gambling addiction, addictions and methods of treatment, specialised centers for help in the country, as well as guidelines for parents, relatives and teachers.

The Covid-19 crisis has had a very negative impact on people with addictions, and has also put at risk many others who have not had such a problem so far.

At the same time the access to consulting services for addicts has become even more difficult and sometimes impossible. Thus the regular work of the Line as the first and most accessible place of assistance has become critical.

The services provided by the team of the Hotline are free and anonymous at the national level and are accessible through the following channels:

• Hotline: 0888 99 18 66;

• Online chat consultations;

• E-mail consultations;

• Information portal: https://www.drugsinfo-bg.org

On average about BGN 2,500 are needed per month for the operation of the Hotline. This includes involvement of three consultants with proven experience in working with users and addicts, rent of premises, overhead, technical support of computers and telephones, consumables.

You can learn more about the Line here: https://www.drugsinfo-bg.org 

Новини и коментари

Основна снимка
CHAOS
Дарения
 1,250  лв.

Целева сума
 3,000  лв.
Край на кампанията
04.01.2022
Дарители
13

Категория на кампанията : Лечение / рехабилитация

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Асоциация "Солидарност"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Таня Дилковска-Петрова  70  лв.

Инициатор

Основна снимка
CHAOS

QR Code на кампанията

CHAOS подкрепя: Линия в помощ на зависимите и техните семейства - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта