Всички кампании

CHAOS подкрепя: Мобилна грижа за бездомни хора в София на Фондация “Каритас”


Основната цел на инициативата е грижа за хората, които не попадат в обхвата на здравната и социална система в България.

Фондацията работи и за ограничаване на последиците от социалното изключване и за облекчаване на живота на хората, живеещи на улицата, като предоставя здравни, социални и психологически консултации.

Екипът се състои от ръководител - медицинска сестра/психолог и социален асистент/шофьор. Двойката посещава терени в столицата със специализиран микробус и предлага следните грижи:

 • Долекарска помощ, вкл. обработване на рани; проследяване на продължително лечение, вземане на кръвни проби за изследване на кръвно преносими болести, следене на кръвни показатели, осигуряване на лекарства, хигиенни консумативи, обезпаразитяване и др.;
 • Съпровождане до болнични заведения и съдействие за прием за лечение;
 • Психологическа подкрепа
 • Съдействие за издаване на лични документи, ТЕЛК и др.;
 • Съдействие, вкл. транспорт, за настаняване в общински кризисен център и дом за стари хора;
 • Издирване на роднини и посредничество в общуването с тях.

Повече информация може да намерите тук: https://bit.ly/3D2gNZY 

Mobile care for homeless people in Sofia by “Caritas” Foundation

The purpose of the initiative is to provide care for people who do not fall within the scope of the health and social system in Bulgaria, as well as to limit the consequences of social exclusion and facilitate the lives of people living on the streets.

The “Caritas” Foundation provides health, social and psychological support to homeless people in Sofia.

The team consists of a leader - a nurse / psychologist and a social assistant / driver. The couple visits areas in the capital city with a specialized minibus and offers the following care:

 • Pre-medical care, incl. wound treatment, follow-up of long-term treatment, taking blood samples for examination of blood-borne diseases, monitoring of blood indicators, provision of medicines, hygiene supplies, parasites treatment, etc.;
 • Driving up to hospitals and assistance in admission for treatment;
 • Psychological support;
 • Assistance in issuing personal documents, TEMC, etc .;
 • Assistance, incl. transport, for accommodation in a municipal crisis center and a home for elderly people;
 • Searching for relatives and mediating in communication with them.

Here you can find more info: https://bit.ly/3D2gNZY 

Новини и коментари

Основна снимка
CHAOS
Дарения
 2,250  лв.

Целева сума
 3,000  лв.
Край на кампанията
04.01.2022
Дарители
17

Категория на кампанията : Бездомници

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Caritas Sofia

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  250  лв.
Таня Дилковска-Петрова  80  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Васил Минков  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
CHAOS

QR Code на кампанията

CHAOS подкрепя: Мобилна грижа за бездомни хора в София на Фондация “Каритас” - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта