Всички кампании

Vet мултиMed проектори за по-качествено образование


Едва пет са професионалните гимназии у нас, в които се обучават бъдещите кадри за ветеринарната медицина. Една от тях е Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов” в Стара Загора. Нейните учители дават най-добрата теоретична и практическа основа за израстване в избраната професия на близо 550-те ученика в гимназията.

За да е в крак с технологиите и да предоставя още по-качествено образование, на НПГВМ “Иван Павлов” са нужни мултимедийни проектори. Чрез дарителската кампания и закупуване на проекторите ще се подобри качеството на преподаване: то ще стане нагледно, достъпно и разбираемо, особено и в условията на обучение от разстояние в електронна среда.

“Желанието ни е да подготвим своите ученици за професията, която лекува човечеството, затова ще бъдем благодарни на всеки, подкрепил нашата кауза!”

Можете да подкрепите кампанията и с дарителски SMS с текст DMS VETSZна номер 17 777 за трите мобилни оператора!

 

Тази организация е участник в проекта на Фондация BCause „Информиране, ангажиране, успех!“, финансиран по Фонд Активни граждани България от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор.

Новини и коментари

Основна снимка
Даниела Димова
Дарения
 0  лв.

Целева сума
 5,000  лв.
Край на кампанията
24.02.2022
Дарители
0

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Национална ПГ по ветеринарна медицина „Иван Павлов”
Не са получени дарения за тази кампания.
Станете първия дарител за тази кампания

Инициатор

Основна снимка
Даниела Димова

QR Code на кампанията

Vet мултиMed проектори за по-качествено образование - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта