Всички кампании

Децата решават, помогни!


 

„Децата решават“ е програма за приложно гражданско образование на ученици и за участие на децата в процеса на вземане на решения от 5 до 12 клас. Методологията е разработена от фондация „Малките стъпки“ и се прилага успешно в София.

Този срок ще работим с ученици от СУ „Паисий Хилендарски“ в село Скалица, в което учат децата от 15 отдалечени села в община Тунджа, ямболско и още няколко села в съседните области. Училището е основано през Възраждането, 1832 г. и учителите тук са запазили духа на Будители. Някои от учителите са възпитаници на училището, а директорката е била техен учител – те са изградили общност, чийто живот е важен за всеки от тях и предават това на учениците си.

Искаме да дадем на децата знания за това как работи местната власт и умения да променят средата около себе си. Да им помогнем да изградят увереност, че много неща зависят от тях и да ги насърчим да бъдат активни граждани.

Чрез игри и казуси обучаваме учениците каква е връзката на всекидневния им живот с местната власт и се как се взимат решения в нея. Търсим техните идеи за училището и мястото, в което живеят. Срещаме ги с представители на местната власт. Заедно с учениците минаваме по пътя на вземане на решения за техните предложения.

Програмата ни се осъществява на място в училището, със съгласието на директора, учителите и родителите.

Програмата за работа с учениците от 5 до 12 клас и с Учениския съвет продължава 6 месеца. Това ни струва 5 160 лева за път, комуникации и хонорари на обучителите. Вашето дарение е инвестиция в гражданската грамотност на днешните млади хора и бъдещите възрастни. 

Възможно ли е ученици да променят средата, в която учат и живеят?

– Да, когато има покажем, че се интересуваме от тяхното мнение и ги научим как да разработват и обосновават предложенията си.

Възможно ли е общинската власт да обсъжда с ученици административни решения и бъдещи инвестиции?

– Да, когато има добронамереност, подготовка и умело посредничество.

Ако вярвате в правото на глас на всяко дете, подкрепете ни, за да стигнем до повече деца в страната.

Защо в село Скалица?

СУ „Паисий Хилендарски“ е иновативно заради активния си Ученически съвет. Когато се срещнахме през ваканцията, ученици подготвяха предаване за училищното радио. Помагат на възрастни хора, семейства в нужда, организират благотворителни събития. Обсъждането на политики на общината с тях като различни проекти, ремонтите, социалната политика, пространствата за деца в селата ще им даде увереност за тяхната значимост като граждани, ще заздрави връзката им с тяхното родно място и ще им помогне да искат да работят за неговото развитие и превръщането му в такова, което е привлекателно и създаващо възможности за по.добър живот както на младите хора, така и на възрастните.

Заедно със СУ „Паисий Хилендарски“ искаме да надградим с: 

  • приложно гражданско образование за учениците от 5 до 12 клас – каква е връзката на местната власт с всекидневния живот, какво може да направи тя за по-добро качество на живота на възрастните, семействата с малки деца и други групи от хора, как се вземат решенията.
  • търсене на идеите на учениците за промяна на средата в училището и селото, в което живеят. Подкрепа при разработването им;
  • обсъждане на политики на общината с децата;
  • срещи с кмета и администрацията и общинския съвет на Тунджа.

Кои са „Малките стъпки“?

„Малките стъпки“, които водят до промяна е неправителствена организация, чиято мисия е децата да бъдат уверени в своите сили да променят обществото, в което живеят, като участват в процеса на вземане на решения и имат приложни умения на активни граждани.

Вижте повече в нашата фейсбук страница

Работили сме в различни училища, децата се запознават през игри как всекидневието зависи от местната власт, как се взимат решенията, развиват свои идеи за средата, срещат се с администрацията и общински съветници, задават въпроси, подкрепяме ги да осъществят идеите си. В 12 СУ “Цар Иван Асен II” учениците от 9- ти клас дадоха идейните си предложения пред дирекция “Архитектура и градоустройство” какви елементи да има скейт площадка в центъра на София.

В 35 СЕУ „Добри Войников“ работихме при първата вълна на COVID-19, поради което се наложи да преминем в онлайн среда, но въпреки това учениците се срещнаха с общински съветници, районен кмет, осъществиха четири от своите проекти -  лаборатория по химия, боядисване и изрисуване на класна стая, подобрения в санитарните помещения и повече скоростен интернет в часовете. Внесоха и предложение до общината да има контейнери за разделно събиране на отпадъците до училище. Миналата учебна година работихме с Националната финансово-стопанска гимназия, инициативите на учениците бяха свързани с подобряване на средата в училище.

Новини и коментари

Основна снимка
Люба Батембергска
Дарения
 298  лв.

Целева сума
 5,160  лв.
Край на кампанията
27.04.2022
Дарители
4

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Малките стъпки", които водят до промяна

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Цветелина Филипова  10  лв.
Анонимен дарител  208  лв.
Даниела Михайлова  70  лв.
Анонимен дарител  10  лв.

Инициатор

Основна снимка
Люба Батембергска

QR Code на кампанията

Децата решават, помогни! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта