Всички кампании

Помогнете на редки птици да отглеждат в безопасност малките си


Всеки човек изпитва удовлетворение и радост, когато усилията, които полага, се увенчават с успех. В дейностите по опазването на природата не сме свидетели на такива чудеса много често, но те все пак се случват! Едно от тях се казва „платформа за гнездене на птици“.

Подкрепете една от най-успешните природозащитни дейности на Българското дружество за защита на птиците – строеж и поддържане на платформи, където защитени видове птици да отглеждат безопасно малките си!

Специалните дървени конструкции (платформи), монтирани във водоеми, далеч от брега, осигуряват безопасно гнездене на редките къдроглави пеликани. Именно заради тях през последните години успяхме да увеличим местата, където този вид гнезди у нас. Платформите са причината и за нарастването на броя на успешно отгледаните малки пеликани!

Речните рибарки в Защитена местност „Пода“ гнездят единствено върху поставените от БДЗП платформи. Над 450 двойки избират да отглеждат малките си върху тях всяка година. Друго подходящо място за гнездене на вида в района няма.

Платформите, изградени във влажни зони (реки, блата и мочурища и др.), гарантират спокойствие на птиците и ги предпазват от набези на наземни хищници.

Тези сигурни домове се нуждаят от ремонт и поддръжка.

Необходимата сума е 6000 лв.

С нея тази зима ще осъществим ремонтни дейности и подготовка за новия гнездови сезон на платформата за къдроглави пеликани в защитената местност „Калимок-Бръшлен“, а през лятото - на четири от гнездовите платформи за речни рибарки в защитената местност „Пода“.

Разходите ще използваме за закупуване на дървен материал, метални решетки, крепежни елементи и за транспорт.

При дарение от 25 и повече лева като подарък ще получите значка на къдроглав пеликан и картичка с илюстрация на видовете от български автор.

При дарение от 50 и повече лева  – значка, картичка с илюстрация на български автор и календар на БДЗП за 2022 г.

На двамата най-големи дарители подаряваме:

  • експедиция с наш експерт до колонията на къдроглави пеликани в защитената местност „Калимок-Бръшлен“;
  • посещение с наш експерт на Природозащитния център „Пода“ и платформите на речните рибарки, където ще имате възможност да се възползвате и от фотоукритието ни, разположено до една от платформите.

Сподели

Разкажи на близки и приятели и/или сподели в социалните мрежи за кампанията.

Грижата за новите поколения на емблематични птици е грижа и за бъдещето на цялата българска природа. Тя е дом на всички нас. Благодарим ти, че ни помагаш да го опазим!

 

Можете да подкрепите кампанията с дарителски SMS с текст DMS POLET на номер 17 777 за трите мобилни оператора

Тази организация е участник в проекта на Фондация BCause „Информиране, ангажиране, успех!“, финансиран по Фонд Активни граждани България от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор.

Новини и коментари

Основна снимка
Йорданка Горанова
Дарения
 3,777  лв.

Целева сума
 6,000  лв.
Край на кампанията
24.01.2022
Дарители
55

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Българско дружество за защита на птиците

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Христо Апостолов  100  лв.
Галина Петкова  50  лв.

Дар за дарители


Дарете 25 лв. и ще получите:
Значка на къдроглав пеликан и
картичка с илюстрация на видовете от
български автор.

Общо 200 дара са осигурени.
 

Дарете 50 лв. и ще получите:
Значка на къдроглав пеликан, картичка
с илюстрация на видовете от български
автор и календарът на БДЗП за 2022 г.

Общо 200 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Йорданка Горанова

QR Code на кампанията

Помогнете на редки птици да отглеждат в безопасност малките си - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта