Всички кампании

Дарете за фонд 'Опазване на околната среда'


Бистри планински езера, безкрайни полета с цветя, морски брегове. Редки планински цветя, ята от прелетни птици… Красота като за картичка.

Неизменна част от представата ни за България е нейната природа. И ако природното богатство на страната ни е безспорно, не така безспорно е нейното опазване.

Съхранението на дивата природа изисква освен гражданска бдителност и професионални действия. Значима част от работата на учените и експертите се осъществява през неправителствените организации. 

По повод Деня на Земята – 22 април 2022 г., Фондация BCause приканва любителите и ценителите на природата да подкрепят нейното опазване с дарения във Фонд "Опазване на околната среда".

Даренията ви ще подкрепят директната работа на терен на отдадени природозащитни организации за:

Проучване, опазване и възстановяване на редки и уязвими видове
Спасителни центрове за диви животни
Поддържане на защитени зони и територии.

Средствата от Фонда ще бъдат разпределени чрез конкурс сред организации, които работят в тази сфера. 

Хайде заедно да съберем 10,000 лева до Деня на Земята през 2022 г. 

Новини и коментари

Основна снимка
Фондация BCause
Дарения
 5  лв.

Целева сума
 10,000  лв.
Край на кампанията
28.04.2022
Дарители
1

Категория на кампанията : Изберете категория

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: BCause

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  5  лв.

Инициатор

Основна снимка
Фондация BCause

QR Code на кампанията

Дарете за фонд 'Опазване на околната среда' - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта