Всички кампании

Учебници за младежи в риск


В Социалната Чайна във Варна даваме първа работа и менторска подкрепа на младежи, израснали в институции и такива от рискова семейна среда. 

Сега търсим подкрепа за учебници и помагала за трима от няшите младежи, с които работим, както и закуване на един базисен телефон, който да позволи участие в дистанционна форма на обучение. 

С набраните средства ще бъдат закупени компекти с учебници за трима младежи от ЦНСТ Изгрев - Варна, с които работим и ще бъде закупен един съвсем обикновен мобилен телефон за още един младеж от Чайната. 

Ето и списък на учебниците, които са необходими. 

Клас – 10

Учебници
 Литература – изд.„БГ учебник“, И. Инев, А. Руневска, 2019г.
 Христоматия – изд.“БГ учебник“
 Английски език – изд.“Express publishing” Legacy for Bulgaria, Level A2
 Френски език – Campus 1, изд. “CLE International”, Jacky Girardet, Jacques Pecheur
 Математика – изд. „Архимед”, Мая Алашка и колектив, 2019г.
 Информационни технологии – изд.“Домино“, 2019г., Иван Първанов
 Физика и астрономия – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Ивелина Димитрова,
2019г.
 История и цивилизация – изд. „Просвета – София“, Пламен Павлов и колектив, 2019г.
 География и икономика – изд.“Просвета“, С. Дерменджиева и колектив, 2019.г.
 Химия и опазване на околната среда – изд.“Педагог6“, Митка Павлова и колектив,
2019г.
 Философия – изд.“Просвета“, Евелина Варджийска и колектив, 2019г.


Клас – 9
Учебници
 Литература „Диоген“ проф. Д-р Панов и колектив
 Бълг. Език „Диоген“ проф. Д-р Панов и колектив
 Schritte International A 1.1. Hueber
 Математика „архимед“ Мая Алашка, Пламен Паскалев, Райна Алашка
 География и икономика „Булвест 2000“ Р. Пенин
 Философия „педагог 6“ Г. Герчева – Несторова и колектив
 Физика и астрономия „педагог 6“ Евгения Бенова, Маргарита Градинарова, Никола Велчев
 Музика „Просвета“ Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислва Димов, Милен
Димитров
 Изобразително изкуствао „Педагог 6“ М. Савчева, Е. Панайотова, Б.Папазов, А. Цоловска
 Обща теория на счетоводната отчетност „Нова Звезда“ Богдана Джорджева
 Технология на обслужването в хотела Хотелиерство „Матком“ Д. Тодоров
 Здравословни и безопасни условия на труд „Нови знания“ А.Миленкова


Клас – 9
Учебници
 Български език – изд.„Просвета – София“, Весела Михайлова и колектив, 2018г.
 Литература – изд.„Просвета – София“, Албена Хранова и колектив
 Христоматия – изд. “БГ учебник“
 Английски език – изд.“Express publishing” Legacy for Bulgaria, Level A2
 Френски език – Campus 1, изд. “CLE International”, Jacky Girardet, Jacques Pecheur
 Математика – изд. „Архимед”, Мая Алашка и колектив, 2018г.
 Информационни технологии – изд.“Анубис“, Е.Ковачева и колектив
 Физика и астрономия – изд. „Булвест 2000“, М. Максимов, Ивелина Димитрова
 История и цивилизация – изд. „Просвета – София“, Михаил Груев и колектив
 География и икономика – изд.“Просвета“, С. Дерменджиева и колектив, 2018г.
 Биология и здравно образование – изд.“Педагог6“, Наташа Цанова и колектив, 2018г.
 Химия и опазване на околната среда – изд.“Педагог6“, Митка Павлова и колектив,
 2018г.
 Философия – изд.“Просвета“, Евелина Варджийска и колектив, 2018г.
 Здравословни и безопасни условия на труд – изд. „БГ учебник“, Зорница Стоянова

Новини и коментари

Основна снимка
Десислава Джипова
Дарения
 608  лв.

Целева сума
 700  лв.
Край на кампанията
28.10.2021
Дарители
3

Категория на кампанията : Деца и младежи от институции

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение Идеа

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  300  лв.
Анонимен дарител  200  лв.
Анонимен дарител  108  лв.

Инициатор

Основна снимка
Десислава Джипова

QR Code на кампанията

Учебници за младежи в риск - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта