Всички кампании

Кофас подкрепя детска къща за деца лишени от родителски грижи


Детската къща е възможност българските деца в риск, спокойни и сигурни, да развиват потенциала си. Тя е място на надежда и спасение за 6 деца от 3 до 7 г., които са изоставени или временно разделени от своите родители. До този момент, къщата е осигурила подкрепа на 57 деца, които вече растат щастливи и спокойни в семейна среда. Детска къща работи активно за извеждането на всяко дете в риск в семейна среда на приемно, биологично или осиновително семейство, като гарантира приемственост, предвидимост и сигурност в процеса, както за детето, така и за семейството.

В Къщата всяко дете получава индивидуална психо-емоционална подкрепа. Детска къща получава подкрепа от различни специалисти за организиране и провеждане на допълнителни дейности за децата – социализиращи и развитийни. В тях взимат участие психолог, педагог и специалист „Ранна детска интервенция“.

Със събраните средства ще се помогне за осигуряването на за специалисти, материална подкрепа и специализиращи дейности.

Кофас България подкрепя каузата като дарява над 50% от необходимата сума и благодари на всички, които ще помогнат!

 

Новини и коментари

Основна снимка
Кофас България
Дарения
 5,098  лв.

Целева сума
 6,000  лв.
Край на кампанията
31.10.2021
Дарители
23

Категория на кампанията : Деца в риск

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "За нашите деца"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  30  лв.
Анонимен дарител  10  лв.
Анонимен дарител  10  лв.
Анонимен дарител  15  лв.
Анонимен дарител  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Кофас България

QR Code на кампанията

Кофас подкрепя детска къща за деца лишени от родителски грижи - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта