Всички кампании

Помощ за 3 котки с ранени крачета/ Help For 3 Cats with Injured Legs


Три котки СПАСЕНИ ОТ УЛИЦАТА с РАНЕНИ КРАЧЕТА имат нужда от финансова ПОМОЩ!

Те са пострадали по различни начини на улицата, но общото между всички е, че нямаше да оцелеят на улицата с травмите, които имат, а с нас те ще имат нов шанс за живот в домашна среда, с оперирани и излекувани крачета.

Ортопедичните операции и възстановяването им изискват значителен разход и грижа и имаме НУЖДА ОТ ПОМОЩ за да ги покрием и да се погрижим за тях. Да се погрижим за тях е важно и за да можем да продължим да помагаме на други бездомничета!

Смърфиета има луксация (изместване) на коленните капачета на двете задни лапи, а те са крайно необходими за тичане и скачане. Тя бе намерена влачейки се със задните си крачета - родена с дефект, влошаващ се с времето или e получила травма впоследствие.

Коте Тортила е едва на 8 месеца, а и се наложи да изтърпи сложна ортопедична операция за наместване на усукана пета – луксация на петата. Тортила се възстановява, следва бавно раздвижване и учене отново да ползва фиксираната лапичка.

Третото котанче също е получило травма на лапичката при неясни обстоятелства. Лапичката е лекувана и текущо котанче се възстановява и се грижим за нея до намирането на постоянен нов дом.

Котанчетата са изстрадали достатъчно на улицата и имат нужда от възстановяване, грижи и помощ за разходите по тях! МОЛЯ, ПОМОГНЕТЕ ИМ по пътя към новия шанс и живот – да вървят и тичат нормално и радостно в сигурна домашна среда!

***

Three cats with WOUNDED PAWS NEED YOUR SUPPORT!

They have suffered in different ways on the street, but what they all have in common is that they would not survive on the street with the leg traumas they had. With our rescue and care, as well as medical surgery and procedures they have a chance to use their injured legs again and live a normal life.

Orthopaedic surgeries and their recovery require significant expense and care and we NEED HELP to cover their expenses and continue helping other homeless cats.

Smurfette has a dislocation (displacement) of the knee caps on both hind legs, and they are essential for running and jumping. She was found dragging her hind legs, scared and barely moving - born with a defect that worsened overtime or received the traumatizing injury later.

Kitten Tortilla is only 8-months-old and had to undergo a complex orthopaedic surgery to fix in the right position a twisted heel- heel dislocation. After surgery, Tortilla will slowly recover with exercise movements and slowly learning to use the fixed paw again.

Тhe third cat also had an injured, traumatized paw and is now under temporary care until getting better and finding a forever home.

The three injured cats have suffered enough on the street and need special care and help with their expenses! PLEASE HELP THEM on the way to a new chance and life - to walk and run normal and be happy in a safe home environment!

Новини и коментари

Основна снимка
Dare 2 Care Animals
Дарения
 3,223  лв.

Целева сума
 3,125  лв.
Край на кампанията
28.07.2021
Дарители
75

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение Деар, Dare 2 Care Animals

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Калина Генкова  30  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Теодора Симова  50  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  25  лв.

Дар за дарители


Дарете 50 лв. и ще получите:
Календар с котки на Dare 2 Care Animals

Общо 50 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Dare 2 Care Animals

QR Code на кампанията

Помощ за 3 котки с ранени крачета/ Help For 3 Cats with Injured Legs - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта