Всички кампании

Хипотерапия за деца с церебрална парализа - Coface Trade Aid


Тази година в социално-отговорната програма на Кофас Coface Trade Aid избрахме да подкрепим лечението, двигателната култура и социализацията на деца с церебрална парализа. Един от добрите съвременни начини за това е хипотерапията, което е метод за рехабилитация, състоящ се в общуването на болните деца с коне. За децата е важно да им бъдат осигурени възможности за физическо, психологическо и емоционално положително въздействие, което може да стане благодарение на хипотерапията – това е езда на коне въздействаща натоварващо на почти всички мускули на тялото, постепенното подобряване или възстановяване загубените навици с нарушените функции, развиване способността на болните деца да пазят равновесие и да координират движенията си, както и постигане на психологическа хармония.

Затова се обръщаме с покана да се включите в инициативата Coface Trade Aid с дарение в размер по ваша преценка, с което да проведем няколко сеанса от тази терапия на избрани съвместно със специалисти от фондация BCause деца и по този начин да допринесем за тяхното развитие.

Благодарим!

Новини и коментари

Основна снимка
Михаела Юзирова Юзирова
Дарения
 5,490  лв.

Целева сума
 5,000  лв.
Край на кампанията
30.11.2016
Дарители
3

Категория на кампанията : Лечение / рехабилитация

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: фондация BCause

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анна Солдатска  200  лв.
Метекно България АД  2,000  лв.
ТИС Трейдинг България  3,290  лв.

Инициатор

Основна снимка
Михаела Юзирова Юзирова

QR Code на кампанията

Хипотерапия за деца с церебрална парализа - Coface Trade Aid - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта