Всички кампании

Хипотерапия за деца с церебрална парализа - Coface Trade Aid


Тази година в социално-отговорната програма на Кофас Coface Trade Aid избрахме да подкрепим лечението, двигателната култура и социализацията на деца с церебрална парализа. Един от добрите съвременни начини за това е хипотерапията, което е метод за рехабилитация, състоящ се в общуването на болните деца с коне. За децата е важно да им бъдат осигурени възможности за физическо, психологическо и емоционално положително въздействие, което може да стане благодарение на хипотерапията – това е езда на коне въздействаща натоварващо на почти всички мускули на тялото, постепенното подобряване или възстановяване загубените навици с нарушените функции, развиване способността на болните деца да пазят равновесие и да координират движенията си, както и постигане на психологическа хармония.

Затова се обръщаме с покана да се включите в инициативата Coface Trade Aid с дарение в размер по ваша преценка, с което да проведем няколко сеанса от тази терапия на избрани съвместно със специалисти от фондация BCause деца и по този начин да допринесем за тяхното развитие.

Благодарим!

Основна снимка
Михаела Юзирова Юзирова
Дарения
 5,490  лв.

Целева сума
 5,000  лв.
Край на кампанията
30.11.2016
Дарители
3

Категория на кампанията : Лечение / рехабилитация

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: фондация BCause

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анна Солдатска  200  лв.
Метекно България АД  2,000  лв.
Хъс ООД Хъс ООД  3,290  лв.

QR Code на кампанията

Хипотерапия за деца с церебрална парализа - Coface Trade Aid - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!