Всички кампании

Преиздаване на биографията на Алеко Константинов


 През 2008 г. излиза от печат и третият, последен том на Биографията на Алеко Константинов, написана от Гавраил Панчев. Авторът разработва това изследване в продължение на 16 години. В трите тома са включени анализи на над 5 000 текста, посветени на Щастливеца. Тритомникът, посветен на Алеко, осмисля от днешна гледна точка литературната, обществената, правната и политическа дейност на Щастливеца.

Тиражът на трите тома на първото издание е отдавна изчерпан. За съжаление, през 2020 г. авторът на Биографията напусна този свят и не успя да види второто издание на томовете въпреки големия интерес към книгата. Преиздаването на книгата, според оферта от издателство Фабер, ще струва 18 900 лв. За събирането на тази сума не достигат само 945 лв.

С тази инциатива, ние, неговите наследници се надяваме, макар и посмъртно, да осъществим една негова мечта и книгата да достигне до повече хора. В памет и с уважение към делото на Гавраил Панчев, книгите, за които са събрани средства чрез Platformata, няма да бъдат продавани, а ще бъдат предоставяни безвъзмездно на читатели, като предимство ще имат читалища, библиотеки и училища, а също така и тези, които проявяват специален интерес към Алеко Константинов и неговия живот. Броят на тези ексземпляри ще бъде 50, тъй като според офертата на издателството цената за един екземпляр на трите тома е 18.9 лв.

Средствата от продажбата на останалите томове ще бъде предназначена за издаване на последната, недовършена книга на Гавраил Панчев, посветена на ролята на интелектуалците в България.

 

  • Гледайте тук видео от репортаж на "Денят започва в библиотеката", БНТ, за Биографията на Алеко Константинов от Гавраил Панчев, 21 март 2013 г. - https://www.youtube.com/watch?v=yFTlEsXg_vw

Повече за книгите и статиите на Гавраил Панчев, както и за публичната му дейност, може да прочетете на страницата му – www.gavrailpanchev.com

 

Новини и коментари

Основна снимка
Нина Панчева
Дарения
 945  лв.

Целева сума
 945  лв.
Край на кампанията
30.07.2021
Дарители
1

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение 'Милостив'

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  945  лв.

Дар за дарители


Дарете 20 лв. и ще получите:
Екземпляр от сборника статии „Отвъд
реалността и утопията“ от Гавраил
Панчев

Общо 20 дара са осигурени.
 

Дарете 50 лв. и ще получите:
Екземпляр от трите тома на
преиздадената Биография на Алеко
Константинов от Гавраил Панчев

Общо 30 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Нина Панчева

QR Code на кампанията

Преиздаване на биографията на Алеко Константинов - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта