Всички кампании

Фондация "Проект Северозапад"


Фондация "Проект Северозапад" работи за интегриране на уязвими групи от Северозападния регион чрез механизмите на социалната икономика.

Основният проект на организацията е социалното предприятие, което обхваща жителите от селата на община Мездра. За тях е създаден домашен патронаж и склад за хранително банкиране. В кухнята се приготвя храна за възрастни хора от над 9 села. Услугата се предоставя срещу минимални месечни такси, като 90% от стойността на таксата се покрива от дарителски средства.

Фондацията включва в дейността си хора с интелектуални затруднения и така им помага да се чувстват нужни на обществото.

Фондация BCause участва в създаването на "Проект Северозапад".

Новини и коментари

Основна снимка
Кауфланд България
Дарения
 500  лв.

Целева сума
 1,000  лв.
Край на кампанията
29.05.2021
Дарители
8

Категория на кампанията : Трета възраст

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Проект Северозапад"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Цветан Начев  20  лв.
Данила Ангелова  50  лв.
Владимир Владов  20  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Петя Петрова  200  лв.

Инициатор

Основна снимка
Кауфланд България

QR Code на кампанията

Фондация
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта