Всички кампании

Помогнете на 15 деца с увреждания да продължат своята арт-терапия.


Сдружение „Заедно можем повече”

 

Ние от Сдружение „Заедно можем повече”подкрепяме 15 деца с увреждания и техните семейства вече 10 години.

През тези години следваме принципите на доктор Мария Монтесори и създадохме позитивна и подкрепяща среда за работа с тях.

Добре подготвената среда кара децата да се чувстват спокойни , уверени и изследващи.

Центъра има три добре оборудвани с дарителски средства зали ,

в които се провеждат индивидуални и групови занимания.

Те са монтесори зала, сензорна зала и зала за арт-терапия.

Монтесори заниманията подпомагат децата да открият себе си и това, което най-много ги интересува, защото имат свободата да го правят.

Арт-терапевтичните занимания освобождават напрежението на децата

и ги подпомагат да изразяват по-лесно и по-уверено себе си.

В сензорната зала се работи за преодоляване на сензорно – интегративната дисфункция на децата , защото повечето от тях имат дефицити в приемането на информация от външния свят.

Вече втора година децата са лишени от възможността да посещават групови занимания организирани от Сдружение „Заедно можем повече“. Обръщаме се със зов за финансова подкрепа.

Заниманията се провеждат в събота и това дава възможност на родителите да имат малко уикенд време за себе си.

При груповите занимания терапевтите са двама.

Групите са три с по 5 деца, като с всяка група се работи два учебни часа.

Сумата ,която би осигурила тези занимания е 1200 лв.на месец.

Новини и коментари

Основна снимка
Сузан Йешели
Дарения
 489  лв.

Целева сума
 3,600  лв.
Край на кампанията
29.06.2021
Дарители
8

Категория на кампанията : Лечение / рехабилитация

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение "Заедно можем повече"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  50  лв.
NIKOLAY HRISTOV  20  лв.
Анонимен дарител  30  лв.
Анонимен дарител  49  лв.
Анонимен дарител  200  лв.

Инициатор

Основна снимка
Сузан Йешели

QR Code на кампанията

Помогнете на 15 деца с увреждания да продължат своята арт-терапия. - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта