Всички кампании

ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ТУРИЗЪМ И СПОРТ В ПОЛОМИЕТО – ВКЛЮЧЕТЕ СЕ!


                      

 

Уважаеми почитатели на дивното и омайно Поломие,
С удовлетворение и радост обявяваме, че дарителската кампания
„ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ТУРИЗЪМ И СПОРТ В ПОЛОМИЕТО – ВКЛЮЧЕТЕ СЕ!“ завършва успешно.
Недостигащите ни за изпълнение на дейностите 1100 лв. на практика са събрани изцяло, дори с 180 лв. в повече. Благодарим Ви Калоян Ветов, Борислава Личева от ПП „Русенски Лом“, Цонка Христова, Теодора Найденова, Марин Маринов и всички дарители, които предоставиха общо 470 лв.
Дълбоко признателни сме на Вихрен Йоргов от Pirin Hill и доц. Георги Христов, доц. Пламен Захариев и проф. Цветомир Василев от Русенския университет, предоставили необходимите ни материали за обезопасителни съоръжения в Поломието общо за 810 лв. За да има съответствие на постигнатия много добър резултат от дарителската кампания и „оценката“, която ще се поставя в ПЛАТФОРМАТА.БГ, редуцираме сумата 1100 лв. на 470 лв.
Уважаеми почитатели на дивното и омайно Поломие, очакваме Ви по обновените и вече по-сигурни за преходи маршрути.
.

УВАЖАЕМИ ПОЧИТАТЕЛИ НА ДИВНОТО И ОМАЙНО ПОЛОМИЕ,

    Щедростта на майката природа към Ломовете, към нашата планина под равнина, е неизмерима. Дълбоките каньони с непрогледни ниши и пещери, редом с виещите се реки сред приказно красиви долини, привличат и са достояние на все повече русенци, на излетници и туристи от региона, страната и чужбина.
    Но важно обстоятелство, което не бива да се пропуска, е че голяма част от преходите тук са покрай шеметни скални откоси, което крие рискове за живота и здравето на преминаващите.
   Затова клубовете „Приятели на ПП Русенски Лом“, Ruse GО, „По върховете“, ТД „Приста“ и СТПД „Академик“ предприемаме мерки за създаване на условия за по-безопасен достъп, туризъм и спорт в Поломието.
    Освен мащабна кампания за широка информираност относно маршрутите, необходимата индивидуална екипировка на туристите и правилата за безопасно практикуване, важна част от мерките е обезопасяването на най-рисковите места по пътеките и на мостчетата над реките.
    Към общините, на чиито територии попада Поломието, към Дирекция на ПП „Русенски Лом, Регионална дирекция по горите, Държавно ловно стопанство „Дунав“ и Oбластна администрация са отправени предложения за активно включване в дейностите по ремонт и поддръжка.
    Налице са първите обнадеждаващи практически резултати, потвърдена е информацията за разработвани проекти и програми за кардинално решаване на проблемите в Поломието.
   Но в краткосрочен план спешно е необходимо най-опасните места да бъдат съоръжени с малки въжени парапети, метални клинове, скоби и хватки, да бъдат поставени стандартни информационно-предупредителни табели.
   Разчитаме на нашите доброволци, на инструментите и специализираната техника, с които разполагаме, влагаме пари от скромните си бюджети, а недостигащите за целта сума от 1100 лв. се надяваме да съберем с дарителска кампания, която да създадем и проведем с помощта на Фондация BCause.

УВАЖАЕМИ ПОЧИТАТЕЛИ НА РУСЕНСКОТО ПОЛОМИЕ, ПРИЯТЕЛИ, ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ПОДКРЕПЕТЕ ПРЕДПРИЕТОТО НАЧИНАНИЕ !

    Дори и най-малкото Ваше дарение ще ни бъде от голяма полза. При дарение от и над 20 лв. дарителят получава безплатна туристическа карта „Русенски Лом“, при дарение от и над 40 лв. - метален химикал „Русенско Поломие“, а при дарение от и над 60 лв. - чаша „Русенско Поломие“.

ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ПОЛОМИЕТО ПО-СИГУРНО И ПО-БЕЗОПАСНО ЗА РАХОДКИ, ЗАБАВЛЕНИЯ, ТУРИЗЪМ И СПОРТ.

                                                                                     От инициаторите

 

Новини и коментари

Основна снимка
Стефан Георгиев
Дарения
 470  лв.

Целева сума
 470  лв.
Край на кампанията
27.06.2021
Дарители
7

Категория на кампанията : Подобряване на средата

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Общност "РУСЕНСКО ПОЛОМИЕ" чрез Спортно туристическо и природозащитно дружество "Академик" - Русе

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Марин  40  лв.
Теодора Найденова  40  лв.
Борислава Личева  100  лв.
Анонимен дарител  30  лв.
Цонка Христова  40  лв.

Дар за дарители


Дарете 20 лв. и ще получите:
Туристическа карта РУСЕНСКО ПОЛОМИЕ

Общо 20 дара са осигурени.
 

Дарете 40 лв. и ще получите:
Метален химикал РУСЕНСКО ПОЛОМИЕ

Общо 15 дара са осигурени.
 

Дарете 60 лв. и ще получите:
Порцеланова чаша РУСЕНСКО ПОЛОМИЕ

Общо 10 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Стефан Георгиев

QR Code на кампанията

ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ТУРИЗЪМ И СПОРТ В ПОЛОМИЕТО – ВКЛЮЧЕТЕ СЕ! - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта