Всички кампании

Фонд Нашите родители 2021


Фонд "Нашите родители" се управлява от Фондация BCause . 

Фондът има за цел подобряването на здравните и социалните грижи за възрастните хора и подкрепа на културни инициативи и връзка между поколенията. 

Със средства от фонда се финансират: осигуряване на достъп до здравни изследвания и консултации със специалисти, осигуряване на социална подкрепа за възрастни хора от малки населени места, подкрепа за местни културни институции, формални и неформални групи на възрастните. 

От началото на месец октомври 2017 г., Фонд "Нашите родители“ подкрепя Фондация "Проект Северозапад", която предоставя услугата помощ в дома на самотноживеещи възрастни хора в Северозападна България. Преди една година, благодарение на дарители в с.Люти брод фондцията откри Патронажна кухня. Всеки ден над 70 човека получават прясно приготвена храна, а по време кризата с COVID -19 беше осигурена прехрана за още 50 възрастни хора и деца, попаднали в тежка ситуация, които не могат да посрещнат минималните си ежедневни нужди.

Тази година, на Деня на солидарност между поколенията и в навечерието на Великденските празници подкрепихме още осем организации,които ще получат финансиране от конкурса «За нашите родители» на фондация BCause.Одобрените проекти са на обща стойност 17 278 лв. и ще обхванат 560 възрастни хора – самотно живеещи, болни, в изолация поради пандемията или настанени в домове, и ще се изпълняват до октомври 2021 г.

А одобрените проекти са на:

Народно читалище «Методий Драгинов-1936 г.», с. Драгиново – 2470 лв.

Сдружение „Ин Тайм Ен Ер“, Мадан – 2500 лв

Каритас – София“- 2500 лв.

Сдружение “Бъди добър! Прави добро!” – Враца – 1500 лв.

Народно читалище «Съзнание - 1927», с. Долни Вадин – 2500 лв.

Народно читалище „Л. Каравелов 1987“, с. Куртово Конаре – 2308 лв.

Фондация «Състрадание Алцхаймер България» - 2500 лв.

Фондация “Лалета”, с. Хайредин – 1000 лв.

Подкрепете ни, за да продължим да помагаме на организации и проекти, които подобряват живота на възрастните хора в България.

Благодарим ви!

Новини и коментари

Основна снимка
Фондация BCause
Дарения
 2,608  лв.

Целева сума
 5,000  лв.
Край на кампанията
28.12.2021
Дарители
14

Категория на кампанията : Трета възраст

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фонд "Нашите родители" на Фондация BCause

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  200  лв.
Milena Petrova  70  лв.
Диана Василева  50  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Бойден ООД  1,000  лв.

Инициатор

Основна снимка
Фондация BCause

QR Code на кампанията

Фонд Нашите родители 2021 - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта