Всички кампании

Фонд РодиITели


Да покажем, че ни е грижа за възрастните хора, като:

Дарим средства за осъществяване на здравни прегледи на възрастни хора от изолирани и бедни региони на България; Осигурим домашни помощници на самотни възрастни хора от изолирани села през зимните месеци, когато няма кой да отвори вратата им; Да дарим ваучери за храна за закупуване на трайни продукти, които възрастните да получават през зимните месеци;  Да дарим труда си, като помогнем на самотни възрастни хора – да насечем и подредим дървата за огрев, да им помогнем да почистят двора си, да поговорим с тях;  Да закараме направено дарение до нуждаещи се възрастни хора.

В тази кауза се обединяваме хора, компании от ИТ сектора и организации, защото ни е грижа, защото можем да сме полезни и признателни към възрастното поколение на България.

Кой вече участва и подкрепя нашата кауза:

БАСКОМ - обединява повече от 75 софтуерни компании в България. Като социално отговорни компании, членовете на Асоциацията са ангажирани в подкрепа на редица социални каузи, дарителски кампании и граждански инициативи. БАСКОМ подкрепя каузата и посредством своите канали за комуникация ще я популяризира за да привлече повече последователи и доброволци, които да участват с реални дейности и средства. еКомера – служители на компанията даряват за здравни прегледи на възрастни хора от изолирани региони вече 2 години. SAP – от 2015 година служители на комапанията подкрепят с  труда си самотноживеещи възрастни хора от малки села. Фондация BCause (доскоро Фондация „Помощ за благотворителността в България”), която управлява вече две години Фонд „Нашите родители”, с който се подкрепят здравни, социални и културни услуги за възрастни хора. За 2015 и 2016 година са осигурени прегледи за над 2000 възрастни хора. Организацията има повече от 8 години опит в организиране на доброволчески инициативи и широка мрежа от партньори. През изминалата година фондацията организира кампания за даряване на ваучери, с които бяха закупени хранителни продукти за пострадалите от наводненията в Мизия възрастни хора.

Заедно можем повече, присъединете се към нас!

Тази година, на 29 ноември, вторник, Фонд РодиITели се включва в #GivingTuesday – световия ден, посветен на щедростта. Подкрепете каузата и разкажете за нея!

Новини и коментари

Основна снимка
Яна Рупева
Дарения
 250  лв.

Целева сума
 50,000  лв.
Край на кампанията
30.11.2017
Дарители
2

Категория на кампанията : Трета възраст

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фонд РодиITели, BCause

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Sylvia Peneva  200  лв.
Анонимен дарител  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Яна Рупева

QR Code на кампанията

Фонд РодиITели - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта