Всички кампании

Безплатна специализирана линия за пострадали от насилие 0800 11 977


Безплатната специализирана телефонна линия за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие 0800 11 977 осигурява ежедневна 24-часова помощ и откликва на нуждите на хора от цялата страна. На линията се обаждат основно жени в кризисна ситуация в момента или които са преживели сексуално, физическо или емоционално посегателство. Обаждат ни се и хора, които са били свидетели на насилие или се намират в риск от упражняване на такова, хора с увреждания, които са преживели насилие или близки на преживели домашно насилие.

Линията се обслужва от професионалисти, които имат дългогодишен опит и уменията да разбират и преценяват реалната ситуация, независимо от разказа и емоциите на човека, който се обажда в момента. Опитът на експертите ги превръща в „преводачи“ на чувствата на търсещите подкрепа, които преценяват на момента каква помощ и защита да окажат спрямо случая.

Линията стартира в края на юли 2018 г. с финансовата подкрепа на AVON Cosmetics България, които подкрепиха линията и през 2019 г. и 2020 г. Към момента линията може да продължи дейността си до края на м.05.2021 г.

За двете години и половина, в които линията функционира, помощ са потърсили над 1100 пострадали от домашно насилие, средно по един случай на ден и повече. По време на извънредните мерки поради епидемията доверието към линията расте. Фактът, че ние стоим от другата страна на линията дава на жените увереността и спокойствието, че не са сами в това толкова силно страдание и болка. Време е да осъзнаем, че домашното насилие не е само личен и семеен проблем. Той е сериозен проблем на цялото общество и носи със себе си тежки последици за физическото и психическото здраве на пострадалия, на децата, които са свидетели на насилието.

Децата на щастливите родители са щастливи деца! Тези деца порастват щастливи и отговорни възрастни. Няма обаче щастие в семействата, където има насилие. Има ужас, страх, срам, вина, обида, физическа и емоционална болка. Понякога и смърт.

За да продължи да работи и да оказва подкрепата, която хората търсят активно, линията се нуждае от финансиране на стойност 15 000 лева, с които да бъде обезпечена дейността до края на 2021 г. За съжаление, държавата не финансира подобна помощ за жертвите на домашно насилие, а нуждата е наистина огромна!

Подкрепете ни, за да продължим да помагаме!

Новини и коментари

Основна снимка
Силвия Димитрова
Дарения
 50  лв.

Целева сума
 15,000  лв.
Край на кампанията
11.09.2021
Дарители
1

Категория на кампанията : Човешки права

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Алианс за защита от насилие основано на пола

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Силвия Димитрова

QR Code на кампанията

Безплатна специализирана линия за пострадали от насилие 0800 11 977 - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта