Всички кампании

Безплатна специализирана линия за пострадали от насилие 0800 11 977


Безплатната специализирана телефонна линия за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие 0800 11 977 осигурява ежедневна 24-часова помощ и откликва на нуждите на хора от цялата страна. На линията се обаждат основно жени в кризисна ситуация в момента или които са преживели сексуално, физическо или емоционално посегателство. Обаждат ни се и хора, които са били свидетели на насилие или се намират в риск от упражняване на такова, хора с увреждания, които са преживели насилие или близки на преживели домашно насилие.

Линията се обслужва от професионалисти, които имат дългогодишен опит и уменията да разбират и преценяват реалната ситуация, независимо от разказа и емоциите на човека, който се обажда в момента. Опитът на експертите ги превръща в „преводачи“ на чувствата на търсещите подкрепа, които преценяват на момента каква помощ и защита да окажат спрямо случая.

Линията стартира в края на юли 2018 г. с финансовата подкрепа на AVON Cosmetics България, които подкрепиха линията и през 2019 г. и 2020 г. Към момента линията може да продължи дейността си до края на м.05.2021 г.

За двете години и половина, в които линията функционира, помощ са потърсили над 1100 пострадали от домашно насилие, средно по един случай на ден и повече. По време на извънредните мерки поради епидемията доверието към линията расте. Фактът, че ние стоим от другата страна на линията дава на жените увереността и спокойствието, че не са сами в това толкова силно страдание и болка. Време е да осъзнаем, че домашното насилие не е само личен и семеен проблем. Той е сериозен проблем на цялото общество и носи със себе си тежки последици за физическото и психическото здраве на пострадалия, на децата, които са свидетели на насилието.

Децата на щастливите родители са щастливи деца! Тези деца порастват щастливи и отговорни възрастни. Няма обаче щастие в семействата, където има насилие. Има ужас, страх, срам, вина, обида, физическа и емоционална болка. Понякога и смърт.

За да продължи да работи и да оказва подкрепата, която хората търсят активно, линията се нуждае от финансиране на стойност 15 000 лева, с които да бъде обезпечена дейността до края на 2021 г. За съжаление, държавата не финансира подобна помощ за жертвите на домашно насилие, а нуждата е наистина огромна!

Подкрепете ни, за да продължим да помагаме!

Новини и коментари

Основна снимка
Силвия Димитрова
Дарения
 558  лв.

Целева сума
 15,000  лв.
Край на кампанията
31.12.2021
Дарители
4

Категория на кампанията : Човешки права

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Алианс за защита от насилие основано на пола

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Елица Иванова  100  лв.
Анонимен дарител  108  лв.
Анонимен дарител  300  лв.
Анонимен дарител  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Силвия Димитрова

QR Code на кампанията

Безплатна специализирана линия за пострадали от насилие 0800 11 977 - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта