Всички кампании

Да открием интересното лице на физиката и химията


Ние от 73-то СУ „Владислав Граматик“ с Вашата подкрепа желаем да създадем кабинет, в който да се извършват експерименти, демонстриращи по забавен начин основни физически закони и явления като закон на Ом, разпространение на светлината, магнитната индукция.

Целта ни е за учениците от 8 до 12 клас да се предлагат лекции, дискусии и провеждане на опити в реална лабораторна среда. Предвиждаме кабинетът да разполага с модерно оборудване и разработени модерни технологии в областта на оптиката и спектроскопията, лазерната физика, акустоелектрониката, микроелектрониката, нанофизиката, биофизиката и др.

Второто предизвикателство е изграждане на нов кабинет по химия, оборудван с модерни технологии и възможности за провеждане на опити в реална лабораторна среда. Химията се определя като един от най-трудните учебни предмети. Вярваме, че чрез новия кабинет ще запалим интереса на учениците към химията, ще ги насърчим за по-детайлното изучаване на т.н. „зелена химия“ и ще ги подпомогнем в тяхното професионално ориентиране.

Новите оборудвани помещения ще се използват както за кабинети по физика и химия, така и за работа по „Занимания по интереси“, работа по проекти и други дейности, свързани с разширеното обучение по физика и химия.

Средствата са ни необходими за проектни разходи, преустройство, предексплоатационни разходи и оборудване на кабинетите.

Обръщаме се към всички Вас, бивши ученици, родители, общественици и компании, които милеете за развитието на образованието в България и в частност на 73-то СУ „Владислав Граматик“. Имаме нужда от Вашата съпричастност и отзивчивост за изграждането и оборудването на новите кабинети по физика и химия.

Вашата помощ е неоценима човещина, защото Вие давате на учениците добър пример, надежда и вяра в доброто.

Благодарим Ви, че сме заедно, когато се нуждаем един от друг!

Новини и коментари

Основна снимка
зам.-директор АСД на 73.СУ Владислав Граматик Димитър Димитров
Дарения
 2,075  лв.

Целева сума
 26,000  лв.
Край на кампанията
14.04.2021
Дарители
17

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: 73 СУ 'Владислав Граматик'

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  500  лв.
Анастасия Дестанова  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
зам.-директор АСД на 73.СУ Владислав Граматик Димитър Димитров

QR Code на кампанията

Да открием интересното лице на физиката и химията - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта