Всички кампании

'Спаси живот!'


Ние от Съвета на жените бежанки в България създадохме кампанията "Спаси живот!", за да можем да оказваме спешна помощ на бежанци и лица, търсещи закрила, изпаднали в тежка житейска ситуация.

Кризата с Ковид-19 остави много от хората, които ни търсят за подкрепа без доходи и усложни осезаемо и без това нелекото им положение. Само за месец септември 2020 г. 246 търсещи закрила и бежанци на територията на България се обърнаха към нас. След загуба на работа за голяма част от семействата е непосилна задача покриването на наеми, режийни, издръжка, медицински разноски и отглеждане на децата. Много от тях са силно затруднени да съхранят здравето и спокойствието на децата си – осигуряването на прехрана се превръща в главен приоритет.

Нашата подкрепа към семействата през този период се изразява главно в социално консултиране, превод и придружаване до институции, предоставяне на хуманитарна помощ – дрехи, посуда, завивки, хигиенни материали, ваучери за храна. СЖББ е една от малкото хуманитарни организации в областта, която предоставя подобна подкрепа за уязвими лица – бежанци и търсещи закрила.

Третата кампанията „Спаси живот!“ ще гарантира устойчивостта на тази специфична помощ и ще осигури закупуването на допълнителни ваучери за храна. Благодарение на събраните суми по в размер 6 478,11 лв. от първите две кампании „Спаси живот!“  закупихме 129 бр. ваучери за храна на стойност от по 50 лв. Ваучерите се раздават на най-уязвимите лица, с които работим:

  • безработни самотни/разделени или овдовели родители;
  • безработни многодетни родители;
  • безработни несемейни лица, без подкрепяща среда;
  • възрастни лица, с влошено психо-емоционално и физическо здраве.

Включете се в кампанията ни и подкрепете бежанци и лица, търсещи закрила, попаднали в тежки житейски ситуации! Помогнете ни да спасим живот!

Ефектът от кризата: М. е млада жена на 35 г. от Сирия. Има семейство – мъж и три деца, дом и възможности. Съпругът ѝ е рентгенолог, тя е завършила финанси и работи за испанска хуманитарна организация. През 2016 г. представители на правителствени служби арестуват и отвеждат съпруга ѝ (оттогава той е в неизвестност, води се за безследно изчезнал). М. взема трудното решение да потърси сигурно място за себе си и децата си, далеч от родината, поемайки неизвестния път към нова страна. Преди 2 години тя пристига с децата си в България. М. е амбициозна, образована и решителна жена. Знае английски език, бързо се организира и намира работа в информационен център. Сама издържа домакинството си – плаща наем, сметки и ежемесечните разходи по бита, сама се справя в грижите за децата си. Децата ѝ (на 7 г., 10 г., 12 г.) учат в българско училище, имат приятели и среда. Кризата около Ковид-19 засяга особено тежко М. и семейството ѝ. Фирмата, където работи, съкращават драстично служителите си, една от които е и М. Тя се обърна към нас за подкрепа. При нас М. намери разбиране и окуражаване. Партнираме ѝ в търсенето на нова работа и регулярно ѝ предоставяме хуманитарна помощ и ваучери за храна.

 

 

Новини и коментари

Основна снимка
Десислава Петкова
Дарения
 491  лв.

Целева сума
 4,000  лв.
Край на кампанията
05.03.2021
Дарители
10

Категория на кампанията : Бежанци / мигранти

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение "Съвет на жените бежанки в България"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Nadezhda Alabasheva  30  лв.
Анонимен дарител  11  лв.
Nikolay Hristov  20  лв.
Анонимен дарител  30  лв.
Анонимен дарител  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Десислава Петкова

QR Code на кампанията

'Спаси живот!' - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта