Дарени: 29.81 % от общо 10000 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 72

Дарени: 6.46 % от общо 1470 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 3

Дарени: 23.15 % от общо 1490 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 12

Дарени: 10.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 50 дни          Дарители: 1

Дарени: 34.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 29 дни          Дарители: 13

Дарени: 6.14 % от общо 3500 лв.

Остават: 14 дни          Дарители: 6

Дарени: 71.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 13 дни          Дарители: 21

Дарени: 64.83 % от общо 9000 лв.

Остават: 93 дни          Дарители: 73

Дарени: 4.71 % от общо 7000 лв.

Остават: 57 дни          Дарители: 4

Успешна
Дарени: 44.40 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 24

Дарени: 0.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 420 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 6

Дарени: 10.07 % от общо 1490 лв.

Остават: 33 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.00 % от общо 1440 лв.

Остават: 35 дни          Дарители: 0

Успешна
Дарени: 107.38 % от общо 2100 лв.

Остават: 17 дни          Дарители: 39

Дарени: 12.52 % от общо 44500 лв.

Остават: 35 дни          Дарители: 14

Дарени: 21.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 35 дни          Дарители: 9

Дарени: 13.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 14

Дарени: 56.62 % от общо 10000 лв.

Остават: 65 дни          Дарители: 34

Дарени: 41.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Дарени: 0.00 % от общо 4700 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 11.71 % от общо 3500 лв.

Остават: 34 дни          Дарители: 16

Дарени: 0.00 % от общо 1300 лв.

Остават: 29 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 8100 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 90.91 % от общо 90000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 498

Дарени: 0.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 49 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 30000 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 20 дни          Дарители: 0

Дарени: 4.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 11.00 % от общо 9000 лв.

Остават: 291 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 101.33 % от общо 980 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 28

Дарени: 0.00 % от общо 3400 лв.

Остават: 11 дни          Дарители: 0

Дарени: 51.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Успешна
Дарени: 104.75 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 72.44 % от общо 10000 лв.

Остават: 31 дни          Дарители: 74

Успешна
Дарени: 139.00 % от общо 500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 24

Дарени: 15.12 % от общо 4800 лв.

Остават: 35 дни          Дарители: 15

Успешна
Дарени: 103.33 % от общо 6000 лв.

Остават: 39 дни          Дарители: 17

Дарени: 39.11 % от общо 20000 лв.

Остават: 65 дни          Дарители: 61

Дарени: 3.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 31 дни          Дарители: 2

Дарени: 11.54 % от общо 780 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 100.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 36.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Дарени: 1.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 110.21 % от общо 1400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 53

Дарени: 86.70 % от общо 9000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 122

Успешна
Дарени: 100.50 % от общо 1000 лв.

Остават: 23 дни          Дарители: 19

Дарени: 1.93 % от общо 6750 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 3

Дарени: 6.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Дарени: 0.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!