Дарени: 0.60 % от общо 10000 лв.

Остават: 97 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 116.00 % от общо 500 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 18

Дарени: 90.80 % от общо 6000 лв.

Остават: 103 дни          Дарители: 13

Дарени: 78.88 % от общо 980 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 21

Дарени: 34.33 % от общо 20000 лв.

Остават: 129 дни          Дарители: 56

Дарени: 3.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 95 дни          Дарители: 2

Дарени: 16.88 % от общо 10000 лв.

Остават: 67 дни          Дарители: 49

Дарени: 11.54 % от общо 780 лв.

Остават: 8 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 100.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 6

Дарени: 36.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Дарени: 1.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 16 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 108.79 % от общо 1400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 52

Дарени: 10.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 24 дни          Дарители: 10

Дарени: 86.70 % от общо 9000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 122

Дарени: 34.50 % от общо 1000 лв.

Остават: 87 дни          Дарители: 17

Дарени: 0.00 % от общо 6750 лв.

Остават: 96 дни          Дарители: 0

Дарени: 9.58 % от общо 4800 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 11

Дарени: 6.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Дарени: 0.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 40 дни          Дарители: 0

Дарени: 61.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 18

Дарени: 16.80 % от общо 5000 лв.

Остават: 37 дни          Дарители: 13

Дарени: 66.63 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 70

Дарени: 65.66 % от общо 9000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 97

Дарени: 40.53 % от общо 10000 лв.

Остават: 37 дни          Дарители: 21

Дарени: 0.02 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 25.78 % от общо 4500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 22

Дарени: 35.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 21

Дарени: 65.20 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 3.60 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 9.20 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 90.52 % от общо 90000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 496

Дарени: 23.13 % от общо 6010 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 21

Успешна
Дарени: 161.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Успешна
Дарени: 108.57 % от общо 1400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 22

Дарени: 17.62 % от общо 2100 лв.

Остават: 74 дни          Дарители: 10

Дарени: 5.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 311 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 107.75 % от общо 2310 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 71

Дарени: 10.85 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Успешна
Дарени: 120.65 % от общо 920 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 20

Дарени: 23.75 % от общо 800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.00 % от общо 4200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 5.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 65 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 144 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 101.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 16

Дарени: 41.85 % от общо 12000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 74

Дарени: 1.73 % от общо 30000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 13.33 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Успешна
Дарени: 116.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Дарени: 51.54 % от общо 4870 лв.

Остават: 95 дни          Дарители: 49

Успешна
Дарени: 110.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Search