Фонд за поддръжка на хижа 'Ехо'

hija-eho-rosica-safir-1200x9001.jpg

На 16.09.1982 г., сред алпийските чукари на върховете Юмрука и Кавалдан в Тетевенския Балкан, се поставя началото на едно необичайно предизвикателство. Седем студенти от Русенския университет, организирани и водени от деятели на туристическо дружествово "Академик", потеглят с 400 кг товар от с. Розино към билото на Балкана. Край м. Железни врата се устройва лагер - колиба в клоните на 3 бука, огнище и столова на открито.
Тук, през следващите 3 години студенти, преподаватели и служители от Русе, по свой проект, с подкрепа на БТС и помощта на майстори от с. Розино, на коняри, строители и доброволци от страната, изграждат хижа "Ехо".

Днес "Ехо" е една от малкото хижи в страната без връзка с енергийната мрежа, без път и надеждно водоснабдяване.

Дружество "Академик" и Русенският университет вече 35 години подпомагат хижарите в техните неимоверни усилия, лишения и трудности. Признание и благодарност и към десетките дарители в кампаниите за соларната и заземителната системи и подобренията на маркировката в района. Но за да се създадат и поддържат по-добри условия за прием на туристи, са необходими средства.

Фондът за поддръжка на хижа "Ехо" възлиза на 4500 лева средногодишно, които са необходими за закупуване на уреди, постелъчен инвентар, подмяна на дограма.

Фондът се управлява от Спортно-туристическо и природозащитно дружество "Академик" – Русе.

Брой редовни дарители

 

Брой дарители онлайн: 0
Брой дарители по ведомост: 0

 

 

 

Направете дарение за Фонд за поддръжка на хижа 'Ехо'

Disable donation

Причина: Campaign expired
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта