Фонд в подкрепа на жени жертви на домашно насилие, Фондация BCause

fond-bcause-babinova.jpg

Фондът в подкрепа на жени жертви на домашно насилие, създаден от фондация BCause, е насочен към организациите, които предоставят юридически, прихологически и социални консултации и поддържат кризисни центрове за настаняване. Жените и техните деца получават сигурност и защита, емоционално възстановяване и социална рехабилитация. За да излязат от средата на насилие и да продължат живота си извън нея, им е необходимо окуражаване и вяра в самите тях и в техните възможности.

Няма точна статистика за броя на жертвите на домашно насилие въпреки обобщенията, че всяка четвърта жена е била обект. Финансирането чрез държавно-делегирани бюджети не покрива голяма част от реалните нужди при работата на организациите. От друга страна, донорските програми приемат, че организациите имат бюджети.

Фондът се захранва с корпоративни и частни дарения. Средствата от него ще се разпределят чрез конкурси сред организациите, които работят в тази сфера.

Видовете дейности, които ще бъдат подкрепяни са: психологическо и социално консултиране, посредничество при контакти с други институции, консултиране с адвокат и водене на дела по Закона за защита от домашното насилие, гореща телефонна линия за пострадали, мобилна работа с открити приемни в малките населени места, за да могат жени от най-отдалечени села да получат достъп до подкрепа в ситуация на насилие, работа с извършители на домашно насилие, за която средства има само през проекти пред Министерство на правосъдието, които са с ограничен срок, а програмата е с по-дълъг период, медицински грижи - немалка част от пострадалите са здравно неосигурени и нямат доходи, за да заплатят медицински преглед и медицинско свидетелство, храна, включително бебешка, лекарства, дрехи, обувки, средства за квартири, професионални курсове по маникюр, педикюр, фризьорство, за сервитьорки.

Брой редовни дарители

Брой дарители онлайн: 0
Брой дарители по ведомост: 0

Направете дарение за Фонда в подкрепа на жени жертви на домашно насилие

Disable donation

Причина: Campaign expired
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта